W dniu 4 października 2019 r., w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, watykański sekretarz stanu kard. Pietro PAROLIN, spędził nieco czasu z braćmi mniejszymi konwentualnymi ze wspólnoty św. Jakuba w Rzymie.

Kardynał z życzliwością rozmawiał z zakonnikami, interesując się podejmowanymi przez nich poszczególnymi obowiązkami duszpasterskimi. Został powitany przez gwardiana fr. Renzo DEGNI, który w przemówieniu powitalnym podziękował mu za wizytę i wspomniał o bliskości braci w Kościele oraz o mądrym przewodnictwie papieża Franciszka i sekretariatu stanu w duszpasterskim prowadzeniu Kościoła powszechnego.
Sekretarz stanu chciał osobiście zapoznać się z działalnością duszpasterską braci, w szczególności: fr. Angelo D’ONOFRI i fr. Gianfranco GRIECO, którzy przez kilka dziesięcioleci służyli Kościołowi w Watykanie; fr. Vittorio TRANI, wieloletniego kapelana więzienia Regina Coeli, wspieranego przez fr. Renzo; fr. Celestino PEDON, byłego dziekana wydziału psychologii na katolickim uniwersytecie Maryi Wniebowziętej (LUMSA); fr. Umberto FANFARILLO, proboszcza parafii św. Doroty na Zatybrzu; fr. Paolo FIASCONARO, dyrektora Franciszkańskiego Centrum Misyjnego; fr. Amedeo FERRARI, asystenta duchowego ruchu Focolari; i wreszcie młodego Brazylijczyka fr. Avelino Romário DA SILVA, który rozpoczyna trzyletni kurs teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum.
Kardynał z uznaniem wyraził się o wieloaspektowej działalności braci, którzy intensywnie pracują naśladując wzór Biedaczyny. Podczas agapy braterskiej życzył całej wspólnocie dalszej owocnej pracy oraz zobowiązał się do odprawienia Mszy św. w dzień Bożego Narodzenia w więzieniu Regina Coeli i spędzenia przedpołudnia z więźniami.

Fr. Paolo FIASCONARO, kronikarz klasztoru św. Jakuba

FOTO:
Kard. Pietro Parolin z braćmi z klasztoru św. Jakuba