W dniach 1-5 października 2018 roku asystent generalny FEMO odwiedził zakonników, którzy mieszkają i prowadzą działalność duszpasterską w Astanie, stolicy Kazachstanu.

W obecności fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO bracia dyskutowali i przedstawili swoją opinię na temat możliwości wybudowania nowego domu i o planach na przyszłość. Ta sama kwestia została przedstawiona ordynariuszowi miejsca arcybiskupowi Tomaszowi PETA.
Podczas wizyty asystent generalny wraz ze współbraćmi, siostrami Szarytkami i parafinami celebrowali „Tranistus” i uroczystość Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu.
W skład FEMO – Federacji Europy Środkowej i Wschodniej (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) – oprócz Kazachstanu wchodzi Bułgaria, Białoruś, Czechy, Litwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Fr. Jacek CIUPIŃSKI, asystent generalny FEMO