W dniach od 16 do 19 lipca 2018 r. odbyła się kapituła kustodialna nadzwyczajna kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kenii. Obradom przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Kazimierz SZULC, a przybyli na nie zakonnicy z prowincji-matki pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk): fr. Jan MACIEJOWSKI, minister prowincjalny, fr. Leszek ŁUCZKANIN, ekonom prowincjalny, fr. Robert KOZIELSKI, sekretarz prowincjalny ds. misji. Był też obecny fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans).

Na kapitułę zostali zaproszeni jako konsultanci: fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation), fr. Wojciech KULIG, poborca generalny, fr. Robert LEŻOHUPSKI z penitencjarii watykańskiej.
W trakcie czterech dni uzasadniających wystąpień i dyskusji 38 ojców kapitulnych dogłębnie omówiło kwestie związane z ewentualną prośbą skierowaną do prowincji-matki, aby poparła wniosek kustodii o zostaniu nową prowincją zakonu.
Obrady przebiegały w następującym porządku: w auli kapitulnej trzej konsultanci przedstawiali zagadnienia, jak racje duchowe, wymogi prawne i ekonomiczne, aby jurysdykcja mogła stać się prowincją. Z kolei bracia pogłębiali te zagadnienia w pracy zespołowej. Na koniec była przewidziana dyskusja w auli kapitulnej.
Na zakończenie kapituły wszyscy ojcowie kapitulni wyrazili swoją opinię w głosowaniu nad przedstawioną uchwałą. W następnej kolejności ich decyzja zostanie poddana pod dyskusję i głosowanie na kapitule nadzwyczajnej prowincji-matki w listopadzie 2018 r. w Gdańsku.
Obecnie kustodia kenijska (założona w 1984 r., erygowana delegaturą w 1989 r., a kustodią w 2004 r.) liczy 76 zakonników (42 profesów wieczystych, 31 profesów czasowych, 3 nowicjuszy) i 19 postulantów. Cała formacja początkowa odbywa się razem z innymi jurysdykcjami w Afryce, zgodnie ze wspólnym porozumieniem AFCOF, zatwierdzonym przez ministra generalnego i jego definitorium.
Zakonnicy afiliowani do kustodii są następującego pochodzenia: 3 jest Polakami (z prowincji św. Maksymiliana Kolbego) i 73 Kenijczykami.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF