20 maja 2023 r. w wyższym seminarium duchownym „St. Dominic” w dzielnicy Woodlands w Lusace (Zambia) odbyły się święcenia diakonatu dwudziestu seminarzystów diecezjalnych, dwóch z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i pięciu z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Nasi nowo wyświęceni diakoni to: fr. James Gede SYAMUCHIMBA, fr. Obino Joseph CHANSHI, fr. John KACHINGA, fr. Anthony KABAMBA i fr. Henerco CHUNGA (Malawi).
Uroczystości przewodniczył bp Raphael MWEEMPWA, ordynariusz diecezji Monze, który w homilii, wychodząc od pierwszego czytania (Dz 6, 1-15), zwrócił się do kandydatów z zachętą: „Diakoni są powołani do służby Kościołowi w miejscach, gdzie mogą być problemy lub wielkie potrzeby. Do was, drodzy diakoni, należy troska o potrzebę chwili, w szczególności o sieroty i wdowy, ubogich i potrzebujących, chorych i cierpiących. Musicie rozpoznać Chrystusa w naszych cierpiących braciach i siostrach, bo trzeba ich nakarmić, przyjąć, odwiedzić i kochać”.
Dalej stwierdził: „Diakoni muszą posiadać dobrą opinię, wzmocnioną przez Ducha Świętego i Mądrość. Być diakonem oznacza mieć dobrą reputację. Diakoni muszą dbać o swoje dobre imię. Najlepszą rzeczą, jaką może mieć człowiek, jest szanowanie jego imienia. Według Księgi Przysłów: «Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto»” (Prz 22, 1).
Na koniec biskup wezwał wiernych do modlitewnego wsparcia nowo wyświęconych diakonów, aby stali się dobrymi sługami Kościoła.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji