W dniach 27-31 stycznia 2020 r., w centrum franciszkańskim w Ndola, miało miejsce spotkanie gwardianów z prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii. Był to ostatni zjazd przełożonych w obecnej czteroletniej kadencji, która kończy się w 2020 r.

Spotkanie rozpoczęło się dniem skupienia, który poprowadził fr. Ferena LAMBE. Obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. Richard Francis CHIMFWEMBE. Tematem przewodnim były słowa: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem!” (Ps 133, 1).
Było to szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ pomogło przełożonym odpowiednio przygotować się do najbliższej kapituły prowincjalnej zwyczajnej. Ponadto była też możliwość zastanowienia się nad tym, co należałoby uczynić, aby prowincja stała się rzeczywistością lepszą dla każdego zakonnika, zwłaszcza w odniesieniu do życia wspólnotowego, apostolstwa i poczucia przynależności do Kościoła i do Zakonu.
Podczas spotkania gwardiani rozważyli takie kwestie, jak życie braterskie, wdrażanie czteroletniego planu prowincjalnego, zarządzanie dobrami prowincji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz organizacja tygodnia formacyjnego dla współbraci odbywających formację początkową. Omówili także mocne i słabe strony życia wspólnotowego każdego klasztoru w ciągu ostatnich czterech lat. Podali również kilka zaleceń mających na celu poprawę życia wspólnego w prowincji.
Spotkanie przebiegało w serdecznej, spokojnej i braterskiej atmosferze.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji