W Subukia (Kenia), w dniach 21-24 stycznia 2019 roku odbyło się doroczne spotkanie przełożonych wyższych federacji AFCOF.

W spotkaniu uczestniczyli: minister prowincjalny fr. Richard CHIMFWEMBE (Prowincja Pierwszych Męczenników Franciszkańskich w Zambii); kustosze: fr. Anthony Bezo KUTIERO (Kustodia prowincjalna św. Antoniego z Padwy w Ghanie), fr. Kazimierz SZULC (Kustodia prowincjalna św. Franciszka w Kenii), fr. Dariusz SZYMBORSKI (Kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii); delegaci: fr. Wojciech ULMAN (delegatura prowincjalna w Ugandzie), fr. Marek HRYNIEWICKI (delegatura prowincjalna w Burkina Faso); obecny był także fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI (asystent generalny AFCOF – African Federation of Conventual Franciscans).
Spotkania tego typu służą polepszeniu współpracy pomiędzy różnymi obecnościami misyjnymi na kontynencie afrykańskim.
Uczestnicy tegorocznego spotkania skupili się między innymi na współpracy w ramach formacji początkowej, która dla całej federacji jest wspólna. Wspólne domy formacyjne to: postulaty w Ruiri (Kenia) i Munyonyo (Uganda); nowicjaty w Itimpi (Zambia), Saltpond (Ghana) i Arusha (Tanzania); studia filozoficzne w Lusaka (Zambia) i Accra (Ghana); studia teologiczne w Nairobi (Kenia).
Federacja cieszy się wzrostem powołań, dlatego jedną z ważniejszych trosk jest znalezienie właściwych rozwiązań, które pozwalają zapewnić młodym franciszkanom dobrą, integralną i franciszkańską formację w kontekście afrykańskim.
Istnieją dwie zasadnicze trudności:
1. nie ma dłużej możliwości zakwaterowania wychowanków w jednym domu studiów w Nairobi; brak pokoi (wszystkich jest 60); już w roku ubiegłym studenci mieszkali w celach dwuosobowych, a pokoje są małe;
2. utrzymanie programów formacyjnych to stałe wyzwanie dla federacji; zasoby finansowe nie są wystarczające na pokrycie kosztów studiów i codziennego życia.
Większa część dyskusji poświęcona była poszukiwaniom rozwiązań: dokąd wysłać studentów teologii i jak zdobyć konieczne fundusze.
W ramach przygotowań do kapituły generalnej zwyczajnej omówiono stan realizacji Planu Sześcioletniego Zakonu. Wysłuchano też relacji o stanie federacji.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF