Od 3 do 9 kwietnia 2022 r. w sanktuarium franciszkańskim na górze Alwerni we Włoszech ministrowie generalni Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciego Zakonu Regularnego (fr. Massimo FUSARELLI OFM, fr. Roberto GENUIN OFMCap, fr. Carlos TROVARELLI OFMConv i fr. Amando Trujillo CANO TOR) wraz ze swoimi definitoriami generalnymi odprawili doroczne rekolekcje.

W ten sposób zechciano powtórzyć podobne doświadczenie sprzed kliku lat (2017 r.), gdyż w ostatnich latach zmienili się ministrowie i definitorzy generalni. Dodatkowym motywem wspólnych rekolekcji był fakt, że znajdujemy się w przededniu „osiemsetlecia franciszkańskiego”, wyjątkowej rocznicy łączącej w sobie ważne wydarzenia franciszkańskie, które będą obchodzone w latach 2023-2026 (wspomnienie Reguły zatwierdzonej, żłóbka w Greccio, stygmatów, Pieśni słonecznej, śmierci serafickiego ojca św. Franciszka).
Definitorium braci mniejszych konwentualnych było obecne niemal w komplecie; zabrakło jedynie fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który z powodu śmierci ojca musiał wyjechać do Brazylii.
Rekolekcje, których tematem była „wspólnota i misja”, prowadził przez pierwsze trzy dni fr. Antonio RAMINA OFMConv, rektor bazyliki św. Antoniego w Padwie, a przez pozostałe dwa dni fr. Francesco RUFFATO OFM, jeden z trzech pustelników z Alwerni.
Atmosfera skupienia panująca w tym miejscu („świętszej góry świat nie ma”, bo tam jest „surowa skała”, gdzie Biedaczyna otrzymał stygmaty), które wieczorem 3 kwietnia przyjęło uczestników warstwą śniegu, modlitwa ze wspólnotą, głębokie medytacje dwóch rekolekcjonistów, bezpośredni kontakt z naturą (cum omne tempo: od śniegu do słońca, od deszczu do silnego wiatru, od wilgotnej mgły z powrotem do słońca, a potem znowu po trochu wszystkiego) – to wszystko sprzyjało owocnemu przeżyciu rekolekcji. Były to również dobre dni dla umocnienia braterstwa, wzajemnego poznania się, zwłaszcza podczas posiłków, kiedy bracia od czasu do czasu zmieniali najbliższych współbiesiadników.
Ostatniego dnia, w sobotę 9 kwietnia, ministrowie generalni odbyli jedno ze swoich okresowych spotkań, a następnie wczesnym popołudniem wyruszyli w drogę powrotną do swoich klasztorów. Jeśli chodzi o braci mniejszych konwentualnych, to kontynuowali 22. sesję definitorium generalnego, rozpoczętą 2 kwietnia i trwającą do Wielkiej Środy 13 kwietnia.
Zawsze w pracy, ale inaczej jest, gdy schodzi się z góry po doznaniu łaski.

Fr. Giovanni VOLTAN