25 marca 2021 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji prywatnej abp. Dominique Josepha MATHIEU OFMConv, arcybiskupa Teheranu-Ispahanu dla wiernych obrządku łacińskiego w Iranie.

Audiencja, o którą Kongregacja dla Kościołów Wschodnich zwróciła się do prefektury domu papieskiego, została udzielona ze względu na podjęcie przez abp. MATHIEU pasterskiej posługi misyjnej w Iranie.
Arcybiskupowi towarzyszył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI oraz członkowie definitorium generalnego i prokurator generalny. Po kontroli na dziedzińcu św. Damazego gwardia szwajcarska zaprowadziła grupę do poczekalni w pałacu apostolskim. Po kilku minutach arcybiskup został wprowadzony do biblioteki prywatnej, gdzie został powitany przez papieża Franciszka, któremu przedstawił towarzyszące mu osoby.
Następnie arcybiskup i minister generalny wręczyli papieżowi dary, produkty typowe dla Belgii i Argentyny, krajów, z których pochodzą arcybiskup i minister generalny. Po zrobieniu zwyczajowej fotografii papież Franciszek wręczył każdemu pamiątkowy różaniec i pożegnał się z definitorium, zatrzymując się na rozmowę najpierw z ministrem generalnym, a potem z arcybiskupem. W tym czasie współbracia oczekiwali w pięknym pomieszczeniu obok sali klementyńskiej.
Abp MATHIEU opowiedział później o serdecznej i otwartej rozmowie z papieżem, podkreślając jego wielką troskę i zainteresowanie, jakie okazuje nie tylko niewielkiej diecezji w Iranie, ale także naszemu Zakonowi.
Na koniec arcybiskup ze współbraćmi udali się do penitencjarii watykańskiej na zaimprowizowany poczęstunek.

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny
Fot. © Vatican Media