Drogie siostry i drodzy bracia z rodziny franciszkańskiej,
niech Pan obdarzy was pokojem!

Z początkiem przyszłego roku wejdziemy w obchody franciszkańskiego osiemsetlecia, które będą trwały właśnie od 2023 r., a więc od upamiętnienia zaaprobowania Reguły zatwierdzonej i uroczystości Bożego Narodzenia w Greccio, poprzez 2024 r. (wspomnienie stygmatów) i 2025 r. (powstanie Pieśni słonecznej), zaś zakończą się w 2026 r., w osiemsetlecie transitus, przejścia św. Franciszka z ziemi do nieba.
Wraz z rozpoczęciem obchodów osiemsetlecia rodzina franciszkańska otworzy swoją stronę internetową, na której znajdą się wiadomości i kronika wydarzeń związanych z jubileuszem, jak również materiały studyjne i inne przydatne pomoce w różnych językach. Jest czymś pięknym i znaczącym, że z tej okazji, obok już istniejących stron internetowych naszych różnych rzeczywistości, zostanie uruchomiona wspólna strona internetowa dla całej rodziny franciszkańskiej. Z początkiem nowego roku będzie można ją znaleźć pod następującym adresem: www.centenarifrancescani.org

Na początku każdego roku, od 2023 do 2026 r., będzie miała miejsce wspólna celebracja sześciu ministrów generalnych rodziny franciszkańskiej: w przyszłym roku odbędzie się ona 7 stycznia o godz. 11 w Greccio. Zapraszamy do obejrzenia tej uroczystości, która będzie transmitowana na żywo na nowej stronie, a później będzie także dostępna na wideo.
„Obchody rocznic stanowią niewątpliwie dobrą okazję, by uwidocznić rodzinę franciszkańską w swej całości. Byłoby bardzo wskazane, aby wszystkie działania i inicjatywy na poziomie krajowym i/lub regionalnym były koordynowane przez komisję reprezentującą całą rodzinę franciszkańską. Ad intra i ad extra: Rocznice nie są obchodzone jedynie po to, aby wywrzeć pozytywny wpływ na całą rodzinę franciszkańską. Niezbędne jest posługiwanie się wyobraźnią i kreatywnością, aby oddziaływały one również na pozakościelne środowiska społeczne i kulturowe” (Franciszkańskie osiemsetlecie, Wytyczne, s. 2).
A zatem zachęcamy was, aby pośród rozmaitych rzeczywistości franciszkańskich w waszym kraju, regionie czy miejscowości, ustalić czas (może to być tydzień, kilka dni lub specjalny dzień), w którym zostanie zorganizowana jakaś wspólna uroczystość, podjęta jakaś działalność czy inicjatywa z udziałem różnych członków rodziny franciszkańskiej. W ten sposób będziemy mogli spotkać się i umocnić we wspólnym charyzmacie franciszkańskim, a jednocześnie zaofiarować piękny znak proroczy Kościołowi i społeczności świeckiej w różnych krajach.

Osiemsetlecie franciszkańskie niebawem się zaczyna: niech będzie ono dla nas wszystkich okazją do ponownego odkrycia radości życia charyzmatem, który pozostawił nam „nasz” brat św. Franciszek!

Pozdrawiamy po bratersku

Komitet Rodziny Franciszkańskiej
na obchody franciszkańskiego osiemsetlecia