Udało się wreszcie doprowadzić do regularnych spotkań rady federacji św. Klary z Asyżu klarysek urbanistek z Włoch! Od listopada 2019 r. sesje odbywały się tylko online. Na miejsce obecnego spotkania wybrano klasztor w Viterbo, w którym wprawdzie od kilku lat nie ma klarysek, ale pozostaje on wciąż żywym centrum duchowości dzięki charyzmatowi św. Róży i cennej obecności kilku sióstr franciszkanek alkantarek.

Rada federacji, kierowana przez m. Damianę ARDESI i z udziałem delegata generalnego fr. Germano TOGNETTI, mogła zapoznać się z imponującym dziełem renowacji i odnowy dużego kompleksu klasztornego w Viterbo. Zostało to dokonane głównie dzięki centrum studiów św. Róży, a zwłaszcza zaangażowaniu dr Eleonory RAVA. Zawdzięcza się jej również pomysł założenia archiwum federalnego, gdzie gromadzone są historyczne archiwa klasztorów już zniesionych. Dokumentacja ma być odpowiednio opracowana, zabezpieczona i ewentualnie udostępniana badaczom.
Najstarszą część klasztoru można obecnie zwiedzać i jest ona także miejscem konferencji naukowych. Pozostaje jeszcze skrzydło „bardziej klauzurowe”, gdzie mogłyby powrócić klaryski… Było to, ale nie tylko, tematem posiedzenia rady federacji w dniach 17-20 stycznia 2023 r. Podczas obrad mówiono o formacji ustawicznej, a także o pracy nad rewizją Konstytucji, która ma być podjęta w tym roku we współpracy z klaryskami z Polski, afiliowanymi do braci mniejszych konwentualnych.

Rada federacji św. Klary