W dniach 22-28 czerwca 2018 r. w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu (Polska) odbyło się studium „Klara i jej forma życia”.

Duchowe odczytanie reguły św. Klary z Asyżu zostało zorganizowane przez Franciszkański Instytut Duchowości, działający przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, razem z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie, dla sióstr żyjących w kontemplacyjnych wspólnotach franciszkańskich i klariańskich. Udział wzięło 30 sióstr z 14 wspólnot klarysek w Polsce.
Celem studium była duchowa lektura tego tak ważnego tekstu i jego krytyczna analiza, by w tym świetle móc lepiej uchwycić i zrozumieć charyzmat, jaki Ojciec niebieski przekazał 800 lat temu Ubogim Paniom z San Damiano. Istotną częścią studium była także refleksja nad aktualnym sposobem przeżywania charyzmatu Ubogich Pań w świetle konstytucji własnych zakonów.
Druga część studium odbędzie się za rok. W całości zostało przewidzianych około 60 godzin wykładowych i pracy wspólnej, zakończonych napisaniem pracy, uwieńczonych świadectwem ukończenia studium firmowanym przez Franciszkański Instytut Duchowości w Rzymie i Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie.
Głównym prowadzącym studium był dr hab. fr. Wiesław BLOCK OFMCap, profesor z Franciszkańskiego Instytutu Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, autor wielu prac naukowych poświęconych św. Klarze z Asyżu i ruchowi minoryckiemu.

Klaryski z Polski