Po złożeniu wizyty w Prowincji św. Józefa, Oblubieńca NMP w Rumunii, w sobotę 31 lipca 2021 roku, Minister generalny Fra Carlos TROVARELLI przybył do kraju cedrów. Jego pobyt trwał do 6 sierpnia.

Podczas pierwszych dwóch dni pobytu w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Sin-El-Fil (Bejrut) Fra Carlos miał okazję zapoznać się z historią i rozwojem kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej w tym kraju. Wertowaniu kronik i przeglądaniu zdjęć towarzyszyły opowieści braci, przypomniano niektóre wydarzenia z historii klasztoru. Począwszy od dwóch pierwszych misjonarzy, którzy przybyli w 1966 r., aż do czasów obecnych, naznaczonych różnymi kryzysami, przypomniano znaczenie obecności OFMConv w odbudowie pokoju w kraju po wielu latach zmagań. Nawet dzisiaj Liban doświadcza wielu zawirowań politycznych, ekonomicznych i społecznych. W takim kontekście rozwija się nasz franciszkański charyzmat.
Po południu 1 sierpnia Fra Carlos odwiedził kilka ważnych miejsc w centrum Bejrutu, w tym port, który został całkowicie zniszczony w wyniku eksplozji 4 sierpnia 2020 roku. Następnie odbyła się koncelebra z naszym bratem biskupem, bpem Césarem ESSAYAN, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, w tym samym kościele św. Antoniego w Sin-El-Fil.
Na zakończenie uroczystości Fra Carlos pobłogosławił i otworzył w klasztorze kuchnię dla potrzebujących, przypominając i podkreślając, że należy zawsze wzrastać w cnotach teologicznych, aby jako bracia przejść przez kryzysy.
2 sierpnia rano odbyło się spotkanie z abpem Josephem SPITERI, nuncjuszem apostolskim w Libanie. Następnie odbyła się wizyta w maronickim sanktuarium Matki Bożej Libańskiej w Harissie. Następnym przystankiem był Charfet, gdzie w 1966 roku nasi pierwsi misjonarze rozpoczęli swoją misję w krainie cedrów. Tutaj odbyło się spotkanie z katolickim patriarchą syryjskim Jego Ekscelencją Youssefem III Younanem. Późnym popołudniem, w Jeita, odbyło się spotkanie z bpem Cezarem; wraz z nim Fra Carlos udał się do Zahlé, do naszego klasztoru św. Franciszka z Asyżu na uroczystą Mszę św. ku czci Królowej Aniołów.
Kolejny dzień, 3 sierpnia, to wizyta w starożytnym mieście Baalbek, a następnie w szyickim mauzoleum znanym jako „Sayyida Khawla Shrine”. W Świętej Dolinie zwiedzono klasztor proroka Elizeusza, pierwszą budowlę sakralną, składającą się ze zbioru jaskiń i schronów służących ucieczce przed prześladowaniami.
W środę rano, 4 sierpnia, w Bejrucie odbyło się spotkanie z naszym „patriarchą” o. Maksymilianem CHILIN (98 lat), który obecnie przebywa w domu opieki; bardzo wzruszający był widok Ministra generalnego, który rozmawiał z o. Maksymilianem klęcząc, dając wyraz głębokiemu poczuciu franciszkańskiego braterstwa.
Po południu odbyło się spotkanie z klaryskami z klasztoru Jedności w Yarze. Po krótkiej rozmowie, która miała na celu wzajemne poznanie się, Fra Carlos pobłogosławił siostry, życząc im, aby żyły z radością w dialogu i otwartości.
5 sierpnia wyruszyliśmy do Tyru. Po długiej podróży dotarliśmy do klasztoru OFM Kustodii Ziemi Świętej. Po braterskim obiedzie nastąpiło zwiedzanie miasta Tyru. Przewodnikiem był brat Tony CHOUCRY OFM, gwardian klasztoru.
6 sierpnia Minister Generalny zakończył swoją wizytę w Libanie, zapewniając nas, że wkrótce wróci.

Fra Nicolas ABOU ANNY