Ministrowie prowincjalni, kustosze i delegaci prowincjalni z Europy Środkowo-Wschodniej zawierzyli Matce Bożej Ostrobramskiej w Wilnie swoje jurysdykcje i prowadzone dzieła. W sobotę 23 października 2021 r. zakończyło się na Litwie kilkudniowe zebranie plenarne federacji FEMO (Federatio Europae Mediae et Orientalis).

Na osobiste zaproszenie przewodniczącego FEMO fr. Mariana GOŁĄBA w całości spotkania wziął udział minister generalny fr. Carlos TROVARELLI.
Bracia reprezentujący 11 krajów (kilku z nich uczestniczyło w spotkaniu online) zdali relacje z życia i działalności swoich prowincji, kustodii i delegatur. Wysłuchali sprawozdań z dotychczasowych działań dwóch komisji: ds. formacji i ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia, a także z przeprowadzonych kursów formacyjnych dla braci 25 i 10 lat po ślubach wieczystych oraz tzw. drugiego nowicjatu (miesięczne, bezpośrednie przygotowanie do ślubów uroczystych). Podczas spotkania przełożeni zaplanowali kursy formacyjne na 2022 r.
Współbracia omówili dotychczasową realizację wybranych uchwał kapituły generalnej z 2019 r., m. in. dotyczących relacji, współpracy i współodpowiedzialności ze świeckimi czy popierania wspólnotowych inicjatyw życia wierniejszego franciszkańskiemu charyzmatowi. Poruszony został też temat pracy z młodzieżą i dzieła powołań.
Minister generalny podzielił się pierwszymi pomysłami na wspólne celebrowanie przez rodzinę franciszkańską 800. rocznicy śmierci – narodzin dla nieba św. Franciszka z Asyżu, która przypada w 2026 r. Bracia z FEMO również przedstawili swoje propozycje.
Fr. Carlos TROVARELLI wyraził radość z tego, że FEMO bardzo dobrze realizuje dwa statutowe cele: współpracę i koordynację. Podziękował za wiele cennych, wspólnie podejmowanych i realizowanych inicjatyw oraz za wielu braci, których federacja dała do pracy na rzecz całego Zakonu. „Jesteście wielką, solidną, misyjną, bardzo bogatą w tradycję federacją. Macie też bardzo duże możliwości personalne. Jesteście darem i światłem dla wszystkich jurysdykcji w Zakonie. Macie pewną rolę wobec całego Zakonu” – powiedział.
W granicach FEMO (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry) znajduje się 91 klasztorów, w których posługuje 644 braci po ślubach wieczystych i 101 braci na formacji początkowej.

Fr. Jan Maria SZEWEK