W tych dniach, 14-23 grudnia 2019 r., nasi dwaj współbracia: fr. Egidio CANIL z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy i fr. Daniel FECHETĂ z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, prowadzą peregrynację relikwii Świętego z Padwy na ziemi litewskiej.

Na początku relikwie zostały przyjęte przez bp. Kęstutisa KĖVALAS, ordynariusza diecezji Telsze, w katedrze św. Antoniego z Padwy. W dalszej kolejności nawiedzą następujące miasta: Płungiany, Retów, Kretynga, Kłajpeda, Mariampol, Wilno i Kowno.
Z prośbą o peregrynację relikwii zwrócono się w związku z zakończeniem prac konserwatorskich w katedrze w Telszach i odrestaurowaniem cudownej ikony Świętego. W każdy wtorek w ciągu roku jest tutaj sprawowane nabożeństwo do naszego Świętego. Jest on także patronem miasta.
Uroczystości peregrynacyjne odbywają się z dużym udziałem wiernych, którzy licznie przystępują również do sakramentu spowiedzi. Znaczne zainteresowanie wzbudza ponadto biografia św. Antoniego, napisana przez fr. Vergilio GAMBOSO i przetłumaczona na język litewski.
Warto wspomnieć, że peregrynacja relikwii jest traktowana przez Kościoły lokalne jako przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. Św. Antoni przemierza drogi naszych czasów, aby nieść Ewangelię wszystkim stworzeniom.

Biuro ds. komunikacji