W dniu 18 maja 2018 r. na kampusie franciszkańskiego kolegium św. Bonawentury w Lusace (Zambia) odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018.

186 spośród 225 studentów uczelni to zakonnicy należący do trzech rodzin franciszkańskich: Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Wydział filozoficzny św. Bonawentury, afiliowany do Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, pożegnał 63 studentów trzeciego roku, którzy w najbliższych miesiącach rozpoczną dalszą formację teologiczną w różnych częściach Afryki.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego przez braci pochodzących z Zambii, Kenii, Tanzanii, Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe, Ugandy, Mozambiku i Ghany poprzedziło 3-dniowe spotkanie zarządu uczelni, w którego skład wchodzą wszyscy przełożeni wyżsi zakonników studiujących na wydziale.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., w której udział wzięli przełożeni wyżsi, wszyscy profesorowie, zarząd uczelni, studenci oraz rodziny studentów kończących formację filozoficzną.
Po części oficjalnej, podczas której bracia absolwenci otrzymali dyplomy, rozpoczął się czas wspólnego posiłku i świętowania.

Fr. Wojciech KULIG, poborca generalny