W dniach 27-31 stycznia 2019 roku asystent generalny AFCOF odwiedził wspólne dla całej federacji domy formacyjne w Afryce Wschodniej: postulat w Ruiri (Kenia) i nowicjat w Arusha (Tanzania).

Spotkania fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWSKIEGO z postulantami i nowicjuszami miały na celu animację młodych zakonników oraz poinformowanie ich o bieżących sprawach Zakonu.
W chwili obecnej w Afryce Wschodniej jest: ośmiu nowicjuszy (3 z Kenii, 3 z Tanzanii, 2 z Ugandy); 28 postulantów na pierwszym roku formacji (10 z Kenii, 13 z Tanzanii, 5 z Ugandy), na drugim (w Munyonyo, Uganda) – osiemnastu.
Domy formacyjne stanowią integralną część klasztorów kanonicznie erygowanych, należących do Kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kenii oraz Kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii. Zakonnicy z obu wspólnot współpracują przy realizacji programu formacyjnego.
Zakonnikami bezpośrednio zaangażowanymi w formację jako wychowawcy są: mistrz nowicjatu fr. Dennis Ntabo GWARO (Kenia), jego socjusz fr. Piotr BUJNOWSKI (Tanzania); mistrz postulatu fr. Blasio Ooko OLENGE (Kenia), jego socjusz fr. Gifton Kiwo MBAYA (Kenia).

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF