Współbracia posługujący w delegaturze prowincjalnej w Ugandzie, należącej do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), uczestniczyli w pięciodniowych rekolekcjach zakonnych.

Rekolekcje odbyły się w dniach 16-21 stycznia 2023 r. w domu formacyjnym im. Wenantego Katarzyńca w Kakooge. Przeprowadził je sekretarz generalny ds. formacji fr. Piotr STANISŁAWCZYK i miały one formułę lectio divina. Rekolekcjonista zaproponował zgłębianie słowa Bożego zawartego w pięciu radosnych tajemnicach różańca.
Zarówno program rekolekcji, jak i samo miejsce, położone niedaleko lasu, sprzyjały wejściu w bardziej zażyłą niż na co dzień relację ze słowem Bożym. Codziennie wieczorem, podczas wspólnej Eucharystii, był czas na podzielenie się tym, co słowo Boże uczyniło w życiu wewnętrznym każdego z nas. W końcowym podsumowaniu uczestnicy zwrócili uwagę na otwartość i szczerość we wzajemnym dzieleniu się słowem Bożym.
Po zakończeniu rekolekcji, 23 stycznia, fr. Piotr STANISŁAWCZYK odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie do naszych dziewięciu postulantów, zwracając uwagę na wymiar ducha pokuty w życiu św. Franciszka. Eucharystia była celebrowana przy użyciu nowego kielicha, pateny i ampułek, które zostały ofiarowane przez fr. Paolo FIASCONARO, dyrektora Franciszkańskiego Centrum Misyjnego w Rzymie, za co wyrażamy ogromną wdzięczność.

Fr. Marcin ZAŁUSKI, magister postulatu w Kakooge