W dniu 22 lipca 2018 r. w sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano (Włochy) fr. Joseph KADSONDO z Burkina Faso został wyświęcony na diakona.

Święceń udzielił bp Emidio CIPOLLONE, ordynariusz diecezji Lanciano-Ortona.
W uroczystości wzięli udział: fr. Franco RAPACCHIALE, minister prowincjalny prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), fr. Wiesław PYZIO, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), liczni zakonnicy przybyli z Burkina Faso oraz z prowincji abruzyjskiej i warszawskiej, a także klerycy z Seraphicum w Rzymie, gdzie studiuje fr. Joseph.
Uroczystą liturgię zwieńczyło aktywne uczestnictwo chóru młodych pieśniarzy afrykańskich mieszkających w różnych miejscowościach we Włoszech.
Fr. Joseph ukończył studia teologiczne w kolegium zakonu i rozpoczął specjalizację na innym uniwersytecie rzymskim. Jest drugim zakonnikiem pochodzącym z misji w Burkina Faso, który otrzymał święcenia.
Dzięki zapobiegliwości kurii generalnej i hojności wielu prowincji zakonu (darczyńcy stypendiów) różni bracia z Afryki (aktualnie z Zambii, Kenii, Ghany, Burkina Faso, Tanzanii), Azji, Ameryki Łacińskiej i innych regionów, gdzie działa nasz zakon, mają możliwość kontynuowania swoich studiów w środowisku rzymskim. Doświadczenie to wnosi sporo wielokulturowego bogactwa do realiów naszego zakonu.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF