Od 9 do 13 września 2019 r. we franciszkańskim centrum kultury w Birkirkara prowincja św. Pawła Apostoła na Malcie odbyła pierwszą część XXX kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI. Obecny był fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali). Swój wkład wniósł również były asystent generalny FIMP fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS.
Kapituła rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Charles J. SCICLUNA, arcybiskupa Malty. W auli kapitulnej obrady otworzył minister generalny, a fr. Elija VELLA poprowadził rozważanie na temat rozeznania. W kolejnych dniach przedłożono sprawozdania z ostatniego czterolecia. Później miała miejsce praca w grupach i dyskusja na posiedzeniu ogólnym. Po południu w środę 11 września ministrem prowincjalnym został wybrany fr. Colin Charles SAMMUT (pierwsza kadencja). Następnego dnia powołano definitorium prowincjalne w składzie: fr. Paul DARMANIN (wikariusz), fr. Christian Anthony BORG (sekretarz), fr. Elija VELLA, fr. Alfred CALLEJA i fr. Joseph Maria XERRI (definitorzy). Ponadto ekonomem został fr. David BORG, a poborcą fr. Christian Anthony BORG.
Druga część kapituły prowincjalnej odbędzie się w dniach 7-11 października 2019 r.

Fr. Allister M. AQUILINA, sekretarz kapituły