W dniach 20-23 września 2021 r. prowincja św. Pawła Apostoła na Malcie odbyła kapitułę prowincjalną nadzwyczajną.

Kapituła, zwołana i prowadzona przez ministra prowincjalnego fr. Colin SAMMUT, rozpoczęła się w poniedziałek 20 września dniem skupienia w oratorium towarzystwa misyjnego św. Pawła w Birkirkara.
Po południu 21 września, w dniu narodowego święta niepodległości Malty, wielu braci wybrało się na chwilę relaksu i rekreacji, opływając łodzią wyspę Comino.
W środę 22 września bracia zgromadzili się w auli kapitulnej we franciszkańskim centrum kultury w Birkirkara, aby omówić zmiany w Statutach prowincjalnych. Obecny był asystent generalny fr. Giovanni VOLTAN, a w prace włączył się online również prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO.
Ostatni dzień, 23 września, rozpoczął się Mszą św., a potem kontynuowano prace nad rewizją Statutów prowincjalnych, dyskutując i głosując nad każdym paragrafem. Konstruktywna i rodzinna atmosfera pozwoliła na jednogłośne zatwierdzenie dokumentu.
W połowie czteroletniej kadencji (2019-2023) było wystarczająco dużo czasu, aby w duchu rozeznania zastanowić się też nad teraźniejszością i przyszłością prowincji. I w tym punkcie nie zabrakło opinii i doświadczeń wniesionych przez poszczególnych braci. Jest świadomość, że trzeba zacząć od wysłuchania braci, aby następnie, rozważając Słowo Boże, zrozumieć, o co prosi nas Pan Bóg dzisiaj i w nadchodzącym czasie.

Fr. Allister M. AQUILINA, sekretarz kapituły