Dnia 14 maja 2022 roku Fra Robert CALLEJA z Prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Malty, J.E. Charlesa J. SCICLUNA, w Katedrze św. Pawła w Medinie. Wraz z bratem Robertem święcenia otrzymało dwóch księży diecezjalnych.

Pierwsza Msza Święta została odprawiona następnego dnia w kościele św. Franciszka w Rabacie, gdzie znajduje się również małe, ale ważne sanktuarium poświęcone Matce Bożej. Na tej Mszy św. obecna była tylko najbliższa rodzina brata Roberta i współbracia z Malty. Niewiele osób mogło uczestniczyć w podziękowaniu Bogu za dar kapłaństwa, jedynie te dwie rodziny: rodzina brata Roberta i rodzina zakonna – bracia konwentualni.

W związku z tym, dnia 25 sierpnia brat Robert odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynną za dar kapłaństwa w kościele św. Franciszka w Birkirkara, kościele z którym brat Robert jest mocno związany. Na tę uroczystość przybyli współbracia z Malty, cała rodzina Fra Roberta, dobroczyńcy i wielu przyjaciół. Pieśni poprowadził chór The New Choral Singers, którym Fra Robert kierował przez 10 lat, tuż przed wstąpieniem do Zakonu.

Fra Robert CALLEJA