Od kilku dni jest dostępny online pierwszy numer czasopisma poświęconego sztuce, literaturze i muzyce pt. Artes, promowanego nie tylko przez Wydział Sztuki i Wydział Filologii Klasycznej i Italianistyki „Alma Mater Studiorum” Uniwersytetu Bolońskiego, ale także i przede wszystkim przez tzw. laboratorium św. Franciszka w Bolonii, czyli grupę wolontariuszy upowszechniających dziedzictwo kultury, powstałą w ramach biblioteki św. Franciszka w kompleksie starodawnego klasztoru bolońskiego należącego do prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne).

„Grupa ta – pisze Elisabetta PASQUINI w artykule redakcyjnym – skupia uczonych z różnych dziedzin, którzy uczestnicząc w metodzie pracy zbiorowej, opartej na dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami, podjęli się zbadania zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, muzyką i historią kultury, także w odniesieniu do franciszkańskiej tradycji dowartościowania osoby”.
Laboratorium obejmuje obecnie cztery sekcje: Sztuka i architektura „Alfonso Rubbiani” (1848-1913), tercjarza franciszkańskiego, odnowiciela i restauratora XIII-wiecznego kościoła św. Franciszka w Bolonii (według niektórych jest to pierwszy kościół poświęcony Biedaczynie po bazylice w Asyżu) na przełomie XIX i XX wieku; Literatura i filozofia „Dantego Alighieri” (1265-1321), który na różnych etapach swojego życia przebywał w Bolonii, prowadząc intensywny dialog z miastem i jego kulturą; Muzyka „Ojca Giambattista Martini” (1706-1784), słynnego bolońskiego franciszkanina konwentualnego, historyka muzyki, nauczyciela i kompozytora, który od 1725 r. aż do śmierci był kapelmistrzem w kościele św. Franciszka w Bolonii; Studia nad historią franciszkanizmu „Brata Bernarda z Quintavalle” (†1241), pierwszego towarzysza Franciszka z Asyżu wysłanego przez niego do Bolonii, gdzie przybył najprawdopodobniej w 1211 r., przywożąc ze sobą propositum vitae, pierwszą syntezę franciszkańskiego charyzmatu, który w ośrodku uniwersyteckim spotkał się z kulturą.
W czasopiśmie open source (dostępnym w języku włoskim), online w AlmaDL Journals pod linkiem https://artes.unibo.it/index, obok esejów w pewien sposób powstałych pod wpływem inicjatyw promowanych przez laboratorium św. Franciszka (wystarczy przejrzeć Biuletyn z lat 2021 i 2022), znajdują się inne teksty przybliżające i pogłębiające tradycję franciszkańską.

Przyjemnej lektury!

Fr. Maurizio M. BAZZONI