W niedzielę 19 września 2021 r., w kościele klasztornym św. Franciszka z Asyżu w Zahlé w Libanie, fr. Nicolas ABOU ANNY z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej otrzymał święcenia diakonatu.

W uroczystości wzięli udział współbracia z kustodii, w tym kustosz fr. Anton BULAI, rodzina nowego diakona, cała miejscowa wspólnota parafialna oraz członkowie parafii św. Antoniego z Padwy w Bejrucie. Święceń udzielił bp César ESSAYAN OFMConv, wikariusz apostolski Bejrutu.
W ojcowskich i ciepłych słowach bp ESSAYAN zwrócił się do brata przyjmującego posługę diakonatu i zachęcił go do bezinteresownego posiewu w służbie ministerialnej, bez czekania na to, że sam zbierze owoce swojej pracy.
Wznoszący się pośród pagórkowatych winnic w Zahlé, nad doliną Bekaa, klasztor św. Franciszka, założony w 2010 r., był miejscem, gdzie bracia mniejsi konwentualni, w tym bp César ESSAYAN, który wówczas był kustoszem, przyjęli do wspólnoty fr. Nicolasa. Przez kilka lat kontynuował on tam formację zakonną, składając śluby wieczyste 3 października 2020 r. w nowym kościele parafialnym, którego budowę ukończono w tym samym roku.
Kustodia powstała w 2010 r. jako jurysdykcja prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii.
Życzymy nowo wyświęconemu diakonowi, aby przeżywał swoją posługę w upodobnieniu do Jezusa Chrystusa, Sługi wszystkich.

Fr. Andrew Jeylan HOCHSTEDLER