W piątek 19 marca 2021 r., w uroczystość św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, w siedzibie Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego w Roman, obchodzono 125. rocznicę założenia prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii. Dekret powołujący nową prowincję wydała Kongregacja „De Propaganda Fide” dnia 26 lipca 1895 r.

Z okazji jubileuszu odbyła się przed południem uroczystość upamiętniająca, podczas której fr. Sebastian DIACU przypomniał działalność naukową i formacyjną naszych braci. Od samych początków (1231 r.) aż do naszych dni z wysiłkiem i poświęceniem otwierali oni różne szkoły i seminaria filozoficzno-teologiczne, jak np. w Siret, Hălăcești, Săbăoani, Luizi Călugăra, a po 1990 r. wielkie seminarium w Roman.
Następnie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Damian-Gheorghe PATRAŞCU, który podziękował całej prowincji, a szczególnie naszym poprzednikom, ponieważ dzisiaj wszyscy jesteśmy moralnie zobowiązani, by uczcić ich pamięć. W liturgii wzięło udział wielu braci z prowincji, kapłani, seminarzyści i liczni wierni świeccy. Na początku gwardian klasztoru w Roman fr. Alexandru OLARU powitał wszystkich uczestników.
W homilii wikariusz prowincji fr. Ionel-Emilian DUMEA mówił o św. Józefie, patronie naszej prowincji, ukazując go jako świetlany przykład dla wszystkich obecnych: wiernych świeckich i osób konsekrowanych. Jak w Starym Testamencie faraon wysyłał lud, aby w czasie głodu zwracał się do Józefa, tak i my dzisiaj jesteśmy zachęcani, aby w czasie pandemii zwracać się do św. Józefa, pamiętając o tych samych słowach: Ite ad Ioseph!
Na zakończenie Mszy św. ksiądz dziekan miasta Roman przekazał pozdrowienia od bp. Iosif PĂULEȚ, ordynariusza diecezji Iasi, podkreślając dobrą współpracę zakonników z biskupem i z diecezją.
Z kolei minister prowincjalny podziękował wszystkim, którzy w ciągu minionych 125 lat należeli do prowincji, a także braciom, którzy zorganizowali uroczystość i sprawny przebieg jubileuszu.

Obchody zakończyły się obiadem i wymianą życzeń z okazji święta św. Józefa Oblubieńca. Omnes ad maiorem Dei gloriam!

Fr. Alexandru OLARU