W wigilię uroczystości św. Franciszka, 3 października 2023 r., kard. Jorge Enrique JIMÉNEZ CARVAJAL, emerytowany arcybiskup Cartageny w Kolumbii, objął w posiadanie kościół tytularny pw. św. Doroty w Rzymie.

Kard. Jorge Enrique JIMÉNEZ CARVAJAL otrzymał biret kardynalski od papieża Franciszka na konsystorzu w dniu 27 sierpnia 2022 r., a kościół tytularny obejmuje po zmarłym kard. Javier LOZANO BARRAGÁN.
W ceremonii uczestniczyli: arcybiskup Caracas w Wenezueli kard. Baltazar Enrique PORRAS CARDOZO, sekretarz Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Vittorio Francesco VIOLA, przełożony generalny Zgromadzenia „Jezusa i Maryi” o. Jean-Michel AMOURIAUX, gwardian klasztoru św. Jakuba w Rzymie fr. Renzo DEGNI, współbracia ze wspólnoty oraz proboszcz parafii św. Doroty fr. Umberto FANFARILLO.
W obecności 30 koncelebrujących kapłanów, po ucałowaniu krucyfiksu przez kardynała i pokropieniu wiernych, watykański mistrz ceremonii ks. Cristiano ANTONIETTI odczytał papieską bullę nominacyjną, w której kardynałowi zostaje przyznany kościół tytularny św. Doroty.
W homilii kard. CARVAJAL zachęcił wiernych do naśladowania przykładu świętych: Franciszka z Asyżu w dniu jego przejścia do nieba, św. Jana Eudesa, założyciela jego zgromadzenia zakonnego, a także św. Doroty, męczennicy i patronki świątyni, w której spoczywają jej szczątki.
„Te szlachetne postacie zachęcają nas do pójścia w ich ślady, aby sprostać codziennym wyzwaniom dzisiejszego społeczeństwa, a tym samym szerzyć za ich przykładem ewangeliczne przesłanie o ubogim i pokornym Chrystusie, tak jak o Nim świadczyli święci w czasach, w których żyli”.
Na zakończenie liturgii papieski mistrz ceremonii odczytał protokół z objęcia świątyni, podpisany przez obecne osobistości, a potem w klasztorze św. Jakuba odbyła się braterska agapa.
Kard. CARVAJAL ma 81 lat. Został wyświęcony na kapłana w 1967 r. i mianowany biskupem przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. dla diecezji Zipaquirá w Kolumbii (1992-2004). Był sekretarzem generalnym rady episkopatu Ameryki Łacińskiej (1995-1999), a następnie jej przewodniczącym (1999-2003). Przez rok był arcybiskupem koadiutorem Cartageny (2004-2005), a później arcybiskupem metropolitą Cartageny przez 16 lat (2005-2021). Został porwany 11 października 2002 r. w San Antonio de Aguilera, niedaleko Pacho w Kolumbii, gdy jechał odprawić Mszę św. Partyzanci rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii (FARC), po kilku apelach władz politycznych i kościelnych, uwolnili go tydzień później.

Fr. Paolo FIASCONARO