Bracia z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) oraz z kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria), a także ich świeccy współpracownicy, przybyli w dwóch turach (18-20 i 21-23 kwietnia 2023 r.) do ośrodka franciszkańskiego „Madonnina del lago” w Pergusie (Sycylia), aby wziąć udział w dorocznym spotkaniu poświęconym formacji ustawicznej.

Podjęty temat brzmiał: Franciszek z Asyżu: pochwała kruchości. Rozważania prowadził fr. Felice AUTIERI, obecnie przebywający w Świętym Konwencie w Asyżu, wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym w Neapolu i historii franciszkanizmu w Instytucie Teologicznym w Asyżu. Mówca w zajmujący sposób ukazał życie naszego serafickiego ojca Franciszka, wydarzenia w rodzącym się Zakonie, kroki podjęte w kierunku zatwierdzenia Reguły przed ośmioma wiekami. Zatrzymał się nad relacjami św. Franciszka z jego pierwszymi towarzyszami, z bliskimi mu kobietami, zwłaszcza ze św. Klarą i Jakobiną z Settesoli (Jakobina FRANGIPANE). Zwrócił uwagę na kontekst historyczny, dający możliwość dokonania porównań z obecnymi sytuacjami. Wszystko było zawsze postrzegane – mówiąc o kruchości – jako okazja do wzrostu i szansa na działanie łaski Bożej.
W trakcie spotkania pojawiło się wiele kwestii do przemyślenia i stąd uczestnicy, jak można się było spodziewać, w równie pasjonujący sposób zadawali pytania i prosili o dalsze wyjaśnienia. Wszyscy współbracia przyznali, że kurs formacyjny był naprawdę ubogacający i że obchodzone obecnie różne rocznice franciszkańskie są prawdziwą skarbnicą, przydatną do pogłębienia wiedzy nie tylko o postaci św. Franciszka, ale też o wielu tych, którzy poszli za nim, przyjmując jego charyzmat i wzbogacając go.
Z pewnością czas spędzony w ośrodku franciszkańskim, zanurzonym w przyrodzie z jej ujmującymi widokami na Etnę i jezioro Pergusa, przyczynił się do tego, że te dni stały się jeszcze piękniejsze. Braterska atmosfera panująca wśród uczestników stworzyła okazję do pogłębienia wzajemnej znajomości.
Chwile szczególnej radości to: wspomnienie 60-lecia kapłaństwa fr. Fedele FIASCONARO (30 marca), 28. rocznica święceń kapłańskich fr. Saverio BENENATI (22 kwietnia), imieniny kustosza kalabryjskiego fr. Giorgio TASSONE (23 kwietnia).
Dziękujemy Panu Bogu za dar tych dni przeżywanych w duchu braterskiej komunii, a przede wszystkim za to, że nadal przemawia On do naszego życia przez swojego sługę Franciszka z Asyżu.

Fr. Rosario TERRANOVA, sekretarz prowincji