W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. prowincja Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii odbyła kapitułę prowincjalną nadzwyczajną w celu zatwierdzenia nowych Statutów prowincjalnych, dostosowanych do nowych norm niedawno zatwierdzonych Konstytucji i Statutów generalnych.

Kapituła odbyła się w klasztorze-kolegium św. Bonawentury w Madrycie pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN i z udziałem prokuratora generalnego fr. Maurizio DI PAOLO. W obradach wzięło udział 21 braci kapitulnych.
Po zakończeniu kapituły, 23 kwietnia, świętowano „dzień prowincji”, który corocznie obchodzi się w sobotę przed 27 kwietnia, gdy przypada święto Patronki prowincji – Naszej Pani z Montserrat. Wspólna Eucharystia i posiłek stanowiły uroczystą oprawę obchodów, podczas których fr. José GONZÁLEZ SÁNCHEZ, gwardian klasztoru w Palencia, świętował 25-lecie profesji wieczystej. W uroczystości uczestniczyli liczni wierni świeccy związani z obydwoma klasztorami madryckimi, którzy po zakończeniu Mszy św. zostali podjęci poczęstunkiem. Krewni jubilata spożyli obiad ze wszystkimi obecnymi braćmi.

Fr. Joaquín AGESTA CUEVAS