W związku z coraz bliższym połączeniem się (2025 r.) dwóch jurysdykcji: prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) oraz prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), zwołano w dniach 23-24 lutego 2024 r. kolejne zgromadzenie międzyprowincjalne, które odbyło się w domu formacyjnym św. Jana XXIII w Larino (Molise).

Zgromadzenie, w które aktywnie włączyła się większość członków obu jurysdykcji i które przebiegało w atmosferze pogodnej radości, i jak zawsze było połączone z modlitwą wspólnotową, animował prof. Michele VISENTIN, wykładowca filozofii, pedagogiki i psychologii wychowawczej, a także członek zespołu firmy doradczej „Ethosjob – Human Caring”. Prof. VISENTIN pomagał już w procesie zjednoczenia prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) i wciąż kontynuuje współpracę z prowincją włoską św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne).
Głównym zadaniem obrad było dokonanie wyraźnego i wspólnotowego odczytania aktualnej sytuacji w obu prowincjach, ale ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia podstawowych wymiarów naszego życia i apostolatu: posługi w sanktuariach i kapelaniach, duszpasterstwa parafialnego, troski o powołania i formację początkową, działalności społeczno-charytatywnej i stylu życia braterskiego. Wszystkie te obszary stały się przedmiotem refleksji, zarówno osobistej, jak i w małych grupach studyjnych oraz na posiedzeniu plenarnym. Po zaprezentowaniu wstępnej syntezy postanowiono kontynuować rozpoczęte działania i wypracować dalsze narzędzia wsparcia, służące prowadzeniu i animacji dwóch zarządów prowincjalnych.
Przed zakończeniem spotkania przeprowadzono wśród obecnych konsultacje, mające na celu wyłonienie nazwy, która zostanie zaproponowana dla przyszłej „połączonej” prowincji Abruzji-Molise i Apulii.

Fr. Massimo Antonio RUGGIERO