W dniach 8-9 lutego 2021 r., w klasztorze św. Józefa w Bacău, gdzie znajduje się siedziba kurii prowincjalnej, zebrały się definitoria prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii i kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

Spotkanie odbyło się pod kierunkiem ministra prowincjalnego fr. Damian Gheorghe PĂTRAȘCU i koncentrowało się na kilku zagadnieniach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania: omówieniu tematów i decyzji podjętych na kapitule prowincjalnej nadzwyczajnej, która miała miejsce w dniach 3-4 lutego 2021 r. w Roman, bliższym wzajemnym poznaniu się, sytuacji braci odbywających formację, współpracy na płaszczyźnie formacji ustawicznej, perspektywach, realizowanych projektach, aspektach ekonomicznych itp.
W ciągu tych dwóch dni definitorzy mieli okazję podzielić się własnym doświadczeniem i osobistymi przemyśleniami na temat poruszanych zagadnień, co odbywało się w duchu prawdziwej radości, komunii i braterskiego dialogu. Nie zabrakło też chwil braterstwa i wspólnej modlitwy.

Fr. Francisc Lucian GHERVASE, sekretarz prowincji