W Wielki Czwartek 29 marca 2018 r. papież Franciszek odwiedził więzienie „Regina Coeli” w Rzymie i odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg 12 osadzonym.

Była to wzruszająca i pełna wymowy ceremonia w zabytkowej rotundzie, gdzie zespala się 8 skrzydeł starego i historycznego rzymskiego zakładu karnego i gdzie od 1945 r. więzienną posługę duszpasterską pełnią Bracia Mniejsi Konwentualni (obecnie ze środkowowłoskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu).
Dla zakonników ze wspólnoty św. Jakuba, zwłaszcza 2 kapelanów: fr. Vittorio TRANI (od 40 lat) i fr. Renzo DEGNI (od roku), intensywne było przygotowanie wizyty następcy św. Piotra i prace podejmowane w atmosferze ufnego oczekiwania z udziałem dyrekcji więzienia, 900 odbywających karę, 600 członków policji penitencjarnej i 100 wolontariuszy, będących ważnym wsparciem w działalności duszpasterskiej zakonników.
Papież Franciszek był czwartym papieżem odwiedzającym więzienie „Regina Coeli”; wcześniej był tu Jan XXIII w 1958 r., Paweł VI w 1964 r. i Jan Paweł II w 2000 r.
Przybywającego papieża przywitała dyrektor więzienia dr Silvana SERGI i dwóch kapelanów, a następnie udano się na oddział szpitalny, gdzie papież z osobna pozdrowił chorych więźniów. Potem odprawił Mszę św. z obrzędem umycia nóg 12 osadzonym różnych narodowości i religii, w tym 2 muzułmanom i 1 buddyście. Spotkanie zakończył odwiedzinami na oddziale sekcji VIII.
Papież ofiarował więźniom artystyczny ołtarz z brązu, przy którym odprawiał Mszę św. Autorem dzieła jest rzeźbiarz Fiorenzo BACCI, a przedstawia ono Chrystusa pochylonego pośród cierni w ogrodzie oliwnym. Na pamiątkę wizyty papieskiej pozostanie on w zabytkowej rotundzie, by kapelani mogli sprawować przy nim Msze niedzielne.

Fr. Paolo FIASCONARO ze wspólnoty św. Jakuba w Rzymie