W dniach 4-8 lutego 2024 r. bracia z prowincji św. Józefa w Słowenii, świętujący 30-lecie życia zakonnego i kapłańskiego, spotkali się w klasztorze bł. Antoniego Marcina Slomšek w Olimje, aby pogłębić formację ustawiczną. Na koniec obchodzony był dzień prowincji, na którym zgromadzili się współbracia z całej jurysdykcji.

Program formacji ustawicznej przygotował i poprowadził fr. Janez ŠAMPERL, wikariusz prowincjalny i prefekt ds. formacji. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad Konstytucjami, odczytując i omawiając dwa rozdziały każdego dnia, a następnie dzieląc się swoimi rozważaniami i przemyśleniami.
Prof. Milena IVŠEK przybliżyła przesłanie płynące ze stronic książki Alexii VIDOT Mały żywot Maksymiliana Kolbego, a fr. Anton BOROVNJAK przez dwa popołudnia ukazywał piękno liturgii, przywołując encyklikę Ecclesia de Eucharistia i list apostolski Desiderio desideravi. Prelegent jest obecnie członkiem wspólnoty św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie i doktorantem liturgiki na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża.
Dzień 7 lutego był przeznaczony na spotkanie i nieformalne rozmowy z ministrem prowincjalnym fr. Milanem KOS.
8 lutego obchodzony był dzień prowincji, podczas którego zapoznano współbraci z pracą podjętą w poprzednich dniach. Minister prowincjalny, powołując się na niedawną homilię papieża Franciszka z okazji dnia życia konsekrowanego (konieczne jest zwrócenie uwagi na życie wewnętrzne i obrona przed duchem światowości) oraz na rozdział XXIII Reguły niezatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu, chciał zachęcić do życia braterskiego i ożywienia posługi misyjnej.
Swoją osobistą świętością bardziej przyczyniamy się do rozwoju klasztoru i prowincji. Zostać świętym: to powinien być mój życiowy projekt i moje gorące pragnienie.

Fr. Vito MUHIČ