W dniach 8-12 października 2018 roku w Marienrode w Niemczech, w klasztorze sióstr benedyktynek z Eibengen odbyło się jesienne spotkanie federacji CEF.

Obecnych było 13 członków CEF, w tym (jako gość) kustosz Kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii fr. Ciprian BUDĂU oraz przewodniczący CEF fr. Bernhardin SEITHER – prowincjał Prowincji św. Elżbiety w Niemczech; nieobecny był jedynie delegat ze Skandynawii.
Tematyka spotkania była różnorodna – od aktualności w jurysdykcjach, poprzez weryfikację niektórych wydarzeń zrealizowanych od ostatniego posiedzenia, aż po plany na przyszłość, itp.
Asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ, poza najnowszymi wieściami z Kurii generalnej oraz z Zakonu, zaprezentował przygotowany przez postulatora generalnego fr. Damian PATRAŞCU projekt kursu na temat rozpowszechniania famy świętości znamienitych postaci naszego Zakonu; kurs ma być zorganizowany w każdej jurysdykcji wchodzącej w skład federacji.
Jeden dzień został przeznaczony na odwiedziny w Ottenberg, w klasztorze naszych braci z Delegatury prowincjalnej w Niemczech, Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa); przewodnikiem po obiekcie był fr. Jarosław KACZMAREK. Bracia odwiedzili następnie pobliskie miasto Hildesheim, siedzibę diecezji, na terenie której znajduje się klasztor w Ottenberg. Jurysdukcją-gospodarzem właśnie zakończonego spotkania CEF była bowiem wyżej wspomniana delegatura prowincjalna, na której czele stoi delegat fr. Adam SALOMON.
W czasie pobytu naszych współbraci w Marienrode, do kościoła sióstr benedyktynek przybyły, w ramach pielgrzymowania po Niemczech, relikwie św. Bernadetty SOUBIROUS. Z tej okazji odbyła się uroczysta Eucharystia i procesja z lampionami; w wydarzeniach tych wzięli udział także uczestnicy spotkania.
Przypomnijmy, że do federacji CEF (Centralis Europae Foederatio) należą jurysdykcje w Austrii, Chorwacji, Danii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Szwajcarii i Szwecja.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF
tłum. hb