„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca” – ta myśl, zaczerpnięta z Modlitwy odmówionej przed krucyfiksem św. Franciszka z Asyżu, przyświecała prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku, która w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2021 zebrała się w klasztorze Maryi Niepokalanej w Cuautitlán Izcalli (Meksyk), aby odbyć 3. kapitułę prowincjalną zwyczajną.

Spotkanie braterskie rozpoczęło się od duchowej refleksji nad modlitwą św. Franciszka odmówioną przed krzyżem w kościele św. Damiana. Podobnie jak Biedaczyna z Asyżu, bracia prosili o prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, aby mogli zrozumieć i rozpoznać Jego święte i prawdziwe posłannictwo dla każdego z braci i dla całej wspólnoty prowincjalnej, jak też jeszcze bardziej ubogacić posługę kościelną świadczoną na tak wiele różnych sposobów wszędzie tam, gdzie są obecni.
Współbracia z radością przyjęli braterską obecność ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI i asystenta generalnego FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER. Dla wszystkich były to dni modlitwy, braterstwa i zastanowienia się nad tym, czego mogli dokonać w świetle Ewangelii i naszego charyzmatu. Była to też okazja do wychwalania Pana Boga za dobro, które dokonuje w każdym z braci, ale także do zaakceptowania słabości i wad swoich i innych, uznając je za sposobność, by Pan nadal ukazywał nam swoje dzieło odkupienia.
W czwartek 3 czerwca, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, stanowiącą zachętę do dalszego wcielania Chrystusa i Jego tajemnicy w posłuszeństwie Ojcu i w dawaniu siebie ludzkości, zebrali się wszyscy bracia z prowincji i prosili o dar Ducha Świętego dla całej jurysdykcji, aby mogli wybrać na urząd ministra prowincjalnego takiego współbrata, który w pokornej służbie będzie nam towarzyszył w rozeznawaniu i wypełnianiu woli Bożej.
W pierwszym głosowaniu został wybrany do tej posługi fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, który dzień później zaproponował definitorium w następującym składzie: fr. Cornelio MORÁN RÍOS – wikariusz prowincji, fr. José Noé GASPARIANO PRIETO – sekretarz prowincji, fr. Juan Valentín OROZCO ARENAS – definitor, fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ – definitor. Ekonomem prowincji został wybrany fr. Oscar DÍAZ LÓPEZ, a poborcą – fr. Lorenzo ROJAS GUTIÉRREZ
Dziękujemy Bogu, który nie przestaje ufać nam, swoim sługom, i prosimy o wstawiennictwo Naszej Pani z Tepeyac (Guadalupe), abyśmy mogli nadal wcielać charyzmat franciszkański na ziemi meksykańskiej.

Fr. Guillermo AGUILAR ALAMILLA, sekretarz kapituły