W dniach 17-19 maja 2022 r. dwunastu współbraci profesów solemnych z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku zgromadziło się w klasztorze Maryi Niepokalanej w Tlacoachistlahuaca (Guerrero) na międzypokoleniowym spotkaniu formacyjnym (od 8 do 17 lat po profesji wieczystej).

Celem spotkania było podjęcie wspólnej refleksji w ramach formacji ustawicznej w prowincji. Temat: Dojrzałość ludzka i seksualność, zawierał różne wskazania do medytacji osobistej i wspólnotowej, a także wyzwania związane z tymi wymiarami życia konsekrowanego. Spotkanie, oprócz charakteru formacyjnego, było także umocnieniem braterstwa, okazją do dialogu, w którym każdy współbrat mógł podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami, a także trudnościami, wyzwaniami i nadziejami, jakie wiążą się z konsekracją zakonną i życiem braterskim. Gwardian i bracia ze wspólnoty w Tlacoachistlahuaca byli wspaniałymi gospodarzami i ułatwili sprawny przebieg spotkania.
Klasztor, otoczony pięknym krajobrazem, sprzyjał rozważaniom i przypomniał wszystkim uczestnikom o franciszkańskiej prostocie, którą odkrywa się w tym, co stanowi najważniejszą wartość w życiu, a także w bogactwie i cennym darze, jakim jest każdy brat. Spotkanie zakończyło się wspólnym spacerem po plaży w pobliżu klasztoru.

Fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ