Klasztor św. Antoniego z Padwy w San Salwadorze z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, należącej do prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA, otrzymał miejskie wyróżnienie „Colonia Limpia” (czysta dzielnica) w uznaniu za odpowiedzialne gospodarowanie odpadami stałymi dającymi się wtórnie odzyskać.

W tym roku, w ramach ekologicznego i duszpasterskiego nawrócenia, które stopniowo podejmuje nasza wspólnota franciszkańska, bracia wdrożyli program segregacji i recyklingu odpadów stałych. Praca wykonana przez naszych współbraci z klasztoru św. Antoniego z Padwy przyniosła owoce i została doceniona na szczeblu lokalnym. W czwartek 26 listopada 2020 r. aktem urzędowym burmistrz San Salwadoru wręczył braciom certyfikat „Colonia Limpia”.
W uroczystości wzięli udział burmistrz San Salwadoru Ernesto MUYSHONDT i inni reprezentanci władz miejskich. Obecni byli również liczni przedstawiciele organizacji miejskich i przedsiębiorców, którzy otrzymali to samo wyróżnienie. W imieniu wspólnoty klasztornej uczestniczyli: fr. José Isael SARMIENTO SARMIENTO, fr. Ronaldo Francisco CRUZ GONZÁLEZ i fr. Leoncio Obed PIC ASUNCIÓN. Swoją spontaniczną i mile widzianą obecnością skorzystali oni z okazji, aby dać świadectwo zaangażowania Kościoła i naszego Zakonu, zwłaszcza w ramach wspierania inicjatyw na rzecz wspólnego domu i integralnego rozwoju człowieka w stolicy Salwadoru.
Inicjatywa „Colonia Limpia” to program burmistrza stolicy, mający na celu edukację i podniesienie świadomości rodzin w zakresie segregowania odpadów, recyklingu, troski o środowisko i utrzymania czystego miasta. Aby zapewnić powodzenie projektu, przed jego realizacją i w jej trakcie przygotowuje się różne akcje. Stąd też władze miejskie, poprzez wydział zarządzania odpadami stałymi, dokonują oceny działań prowadzonych w różnych społecznościach i firmach oraz utrzymują ścisły kontakt z organizacjami. Jednocześnie zapewniają szkolenia w dziedzinie prawidłowego usuwania odpadów. Jeśli po fazie wdrożenia i oceny okaże się, że jakaś organizacja poważnie angażuje się w ochronę środowiska, zarząd miasta wspiera te wysiłki, dostarczając co tydzień białe worki do odpowiedniej segregacji odpadów dających się wtórnie odzyskać (szkło, plastik, papier, karton i puszki) oraz rozpoczynając po domach zbiórkę tych odpadów.
Po otrzymaniu wspomnianego certyfikatu wspólnota klasztorna formalnie przyłącza się do projektu. Istnieje bowiem przekonanie, że nawrócenie ekologiczne zaczyna się od własnego domu i że liczy się każde małe działanie. Współbracia uważają również, że wyzwania, jakie stawia obecny kryzys społeczno-środowiskowy, wymagają połączonych wysiłków i wspólnej pracy wszystkich członków wspólnoty. Odczuwa się z tego względu dumę, bo można pracować wespół z zarządem miasta i włączać się w tego rodzaju inicjatywy. Jednocześnie wyróżnienie to zachęca wszystkich do dalszego podążania ścieżkami ekologicznego nawrócenia z kreatywnością i zaangażowaniem. Pokój i dobro!

Fr. Andrés QUESADA SOTO