„Posługa refleksji Federación América Latina Conventuales” (MiReFALC) jest inicjatywą braci mniejszych konwentualnych w Ameryce Łacińskiej i ma na celu, w ramach bogatej tradycji intelektualnej Zakonu, zaoferowanie inspirującej odpowiedzi na realia i potrzeby współczesności.

Od 2007 r. celem MiReFALC jest oferowanie braciom z Ameryki Łacińskiej wyników ich spotkań poprzez publikowane teksty, odzwierciedlające nie tylko indywidualne przemyślenia uczestników tej grupy, ale także dialog, który inspiruje, koryguje i pobudza do nowej i pełniejszej wizji rzeczywistości. Spotkania te zostały zaprezentowane w kilku numerach czasopisma Decires, które ukazywało się w formie papierowej i cyfrowej do 2016 r.
W dniach 10-14 lipca 2023 r., odpowiadając na apel FALC, spotkali się w siedzibie kurii prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju w Buenos Aires: fr. Marcos A. QUESADA NAVARRO (Kostaryka), fr. Jacek LISOWSKI (Peru), fr. Elio ROJAS (Argentyna), fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (Meksyk), fr. Arnaldo C. ROCHA (Brazylia), fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO (Kolumbia) i przewodniczący federacji fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN. Asystent generalny FALC fr. Rogério PEREIRA XAVIER połączył się online. W dniu 9 lipca krótką wizytę złożył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, który pozdrowił uczestników i poddał kilka sugestii dotyczących wznowienia tego typu posługi.
MiReFALC chce nadal wnosić znaczący wkład do federacji i Zakonu. Pierwsze po czterech latach spotkanie miało na celu ustalenie kalendarza działań oraz określenie podejścia i metodologii, jakie mają być stosowane. Pragnieniem zespołu roboczego jest zaoferowanie przestrzeni i zasobów, aby zachęcić do głębokich i znaczących refleksji, a w tym można liczyć na współbraci z federacji, wykształconych w różnych dziedzinach wiedzy, oraz na gości z zewnątrz, których wkład wzbogaci tę posługę.
Na koniec należy podkreślić braterskie przyjęcie ze strony prowincji „Rioplatense”, zwłaszcza ministra prowincjalnego fr. Javier A. FONTANA i współbraci zaangażowanych w zorganizowanie spotkania.

Fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN