W dniu 10 października 2021 r., w obecności ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wyborcze Rycerstwa Niepokalanej (MI), na którym prezesem międzynarodowym został wybrany Miquel Bordas PRÓSZYNSKI.

Minister generalny pozdrowił uczestników, którzy połączyli się online ze wszystkich stron świata, wyraził radość z udziału w tym spotkaniu i zachęcił wszystkich, aby szli naprzód pod działaniem Ducha Świętego i spojrzeniem Niepokalanej. Stwierdził, że pomimo pandemii, Rycerstwo jest wciąż żywotne i nadal rozwija się, ponieważ wiele serc podąża za duchowością maryjno-kolbiańską. Na początku zgromadzenia prosił Niepokalaną, aby wstawiała się przed Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz wyjednała wiele dobrych owoców i łask dla MI.
W dalszej części obrad odczytano sprawozdanie tymczasowego prezesa, a następnie uczestnicy uprawnieni do głosowania wybrali bezwzględną większością głosów prezesem międzynarodowym MI Miquela Bordasa PRÓSZYNSKI, który do tej pory był wiceprezesem i tymczasowo pełnił obowiązki prezesa.
Na zakończenie wyborów nowy prezes międzynarodowy podziękował wszystkim za okazane mu zaufanie i zaprosił wszystkich do współpracy na rzecz większej efektywności centrum międzynarodowego MI, aby ideały św. Maksymiliana M. Kolbego mogły się wszędzie rozprzestrzeniać, a Niepokalana była coraz bardziej znana i kochana. W imieniu rady prezydialnej i całego zgromadzenia międzynarodowego wyraził wdzięczność za obecność i wsparcie ministra generalnego, co jest znakiem jego zainteresowania się sprawami MI.
Miquel Bordas PRÓSZYNSKI, urodzony w Warszawie w rodzinie hiszpańsko-polskiej, prezes narodowy MI w Hiszpanii, dołączył do rady międzynarodowej w 2017 r. Jest żonaty z Cristiną, uzyskał doktorat z prawa, został wpisany do rejestru adwokatów w Madrycie, a także ukończył studia tomistyczne.

Fr. Gilson Miguel NUNES