Z okazji setnej rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej (MI) episkopat Polski ogłosił list pasterski pt. „Sto lat z Niepokalaną i Jej Rycerstwem”.

Dokument podpisali kardynałowie, arcybiskupi i biskupi obecni na zebraniu plenarnym w dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Zakopanem, a został podany do wiadomości 27 listopada i jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2017 r.
Biskupi polscy stwierdzają, że św. Maksymilian Maria KOLBE założył Rycerstwo Niepokalanej po to, aby dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi wcielić w praktykę życia codziennego. Powstanie MI wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Celem Rycerstwa stało się wypełnianie misji Kościoła, którą jest wzywanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie „pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych.
Dzisiaj Rycerstwo stanęło przed nowymi wyzwaniami: „Programowy, ideologiczny ateizm ustąpił miejsca postawom neoliberalnym i antykościelnym. Rycerstwo podąża z zmieniającym się światem i poza działalnością tradycyjną, zainicjowaną jeszcze przez św. Maksymiliana, rozwija nowe formy, odpowiadające współczesnym wyzwaniom Kościoła i świata. Powstały i działają m.in.: Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej, Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża. Ci ostatni stanowią potężną armię modlitwy i cierpienia; są − jak ujął to św. Maksymilian − »strażą przednią» Rycerstwa”.
W obecnych czasach – podkreślają biskupi – Rycerstwo jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej, gdyż kształtuje człowieka na wzór Maryi. „Prośmy Niepokalaną, którą św. Maksymilian uczynił swoim Ideałem i Hetmanką oraz Wszechpośredniczką naszą u Boga, aby poprowadziła nas ku Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa − w szeregach Jej Rycerstwa”.

List na stronie www KEP >>>

Redakcja