Po modlitwie Anioł Pański w niedzielę 20 marca 2022 r. papież Franciszek zachęcił nas w kontekście obecnej brutalnej agresji na Ukrainę do zjednoczenia się z nim w najbliższy piątek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi (tak jak Matka Boża prosiła troje pastuszków w Fatimie 13 lipca 1917 r.):

„Zapraszam wszystkie wspólnoty i każdego wiernego do przyłączenia się do mnie w piątek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w uroczystym akcie poświęcenia ludzkości, zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi, aby Ona, Królowa pokoju, wyjednała dla świata pokój” .

W tym dniu tego samego aktu w Fatimie dokona kard. Konrad KRAJEWSKI jako wysłannik papieża.
Centrum międzynarodowe Rycerstwa Niepokalanej wzywa wszystkich rycerzy na świecie do przygotowania się i uczestnictwa w jedności z całym Kościołem w akcie poświęcenia ludzkości, zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasze centrum organizuje w Domu Kolbego w Rzymie specjalną modlitwę (można ją będzie śledzić na stronie internetowej https://www.facebook.com/miinternational.mi) w dniu 25 marca o godz. 15, aby przygotować się do aktu poświęcenia, którego papież Franciszek dokona podczas nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra o godz. 17.
Niech naszemu przyłączeniu się do tego bardzo ważnego aktu towarzyszy pokuta i szczere nawrócenie.

Rzym, 20 marca 2022 r.
Fr. Gilson Miguel NUNES, delegat ministra generalnego ds. asystencji MI
Miquel Bordas PRÓSZYNSKI, prezes międzynarodowy MI