Rzym, Wielkanoc 2020 r.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (Mt 28, 6a).

Drodzy bracia,

Zawsze zdumiewało mnie wyrażenie, że anioł – siedzący na kamieniu, którym opieczętowano grób Chrystusa – mówi do Marii z Magdali i do drugiej Marii: „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał”. Robi na mnie wrażenie sugestywny sposób przekazu zastosowany przez ewangelistę, który od delikatnego stwierdzenia, że „nie ma Go tu”, przechodzi do uroczystego przesłania: „bo zmartwychwstał”.

Z pewnością nie jest to zwyczajny opis ani czasoprzestrzenne wskazanie umiejscowienia ciała (w tym konkretnym przypadku – ciała ukrzyżowanego Pana): to raczej zapowiedź nowego stworzenia, ostatecznego zwycięstwa; to definitywne ogłoszenie zbawczej woli Ojca, odkupienia dokonanego w ofierze Syna.

Niemniej jednak – powtarzam to jeszcze raz – przesłanie zaczyna się od „delikatnego” stwierdzenia: „nie ma Go tu”. Anioł – siedzący spokojnie, jak robotnik, który przez chwilę odpoczywa od codziennych zajęć – w łagodny, prosty, nienarzucający się sposób ogłasza szczęśliwe zwieńczenie paschalnej wędrówki (męka, śmierć i zmartwychwstanie).

Interpretuję ten „styl przekazu” jako najbardziej właściwą kontynuację postawy, którą Jezus z Nazaretu przyjął podczas całej swojej posługi: rozsądne słowa, proste gesty, spokojna i budząca zaufanie obecność, aby obwieścić światu wspaniałość Dobrej Nowiny, sprawiedliwość i pokój Ewangelii, wielkoduszność miłosiernej miłości Ojca.

Życzę, abyśmy w święta wielkanocne, naznaczone w wielu częściach świata słabością, cierpieniem, ubóstwem, niepewnością, brakiem bezpieczeństwa i sprawiedliwości, my, franciszkanie, potrafili być wiarygodnymi i pogodnymi znakami nadziei, może nawet w ukryty sposób, bez wielu zbędnych słów, ale z czynną i konkretną miłością. Tylko wtedy będziemy skutecznymi narzędziami miłości Ojca, który w Chrystusie czyni wszystko nowe.

„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa,
przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym,
rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody
i ugina potęgi”
(Orędzie paschalne).

Fr. Carlos A. TROVARELLI
Minister generalny