7 listopada 2022 r. w bibliotece Seraphicum w Rzymie odbyła się konferencja zatytułowana „Fratelli tutti”: recepcja w bliskowschodnim świecie islamskim i dialog międzyreligijny, którą wygłosił abp Pierbattista PIZZABALLA OFM, łaciński patriarcha Jerozolimy.

Na początku spotkania dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury fr. Raffaele DI MURO wyraził podziękowanie ministrowi generalnemu i wielkiemu kanclerzowi wydziału fr. Carlosowi A. TROVARELLI, gwardianowi i rektorowi Seraphicum fr. Adamowi MĄCZCE, kierownikowi biblioteki fr. Łukaszowi JANKOWSKIEMU. Następnie powitał gości biorących udział w konferencji: wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego kard. Fernando FILONI, namiestnika Zakonu Grobu Bożego we Włoszech Środkowych Marię MUNZI IACOBONI, prezesa Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej o. Stefano CECCHINI, wikariusza generalnego Instytutu Franciszkanów Niepokalanej o. Massimiliano ZANGHERATTI, ministra generalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Tibora KAUSER, a także wszystkich przybyłych profesorów i studentów.
W dalszym ciągu fr. Raffaele DI MURO przypomniał, że w roku akademickim 2021-2022 wydział zapoczątkował kurs poświęcony niektórym złożonym kwestiom encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti. I dodał, że uważa za bogactwo możliwość zakończenia tego kursu w obecności człowieka Bożego, będącego świadkiem niełatwych zmagań dialogu międzyreligijnego w tak znaczącym miejscu, jakim jest Jerozolima. Abp PIZZABALLA może rzeczywiście podzielić się długim doświadczeniem z Bliskiego Wschodu, gdzie był kustoszem Ziemi Świętej, a dziś jest patriarchą Jerozolimy. Z tego względu zaproponował on słuchaczom osobiste świadectwo, odpowiadając na dwa pytania: jak została przyjęta encyklika Fratelli tutti i jaka jest dziś sytuacja dialogu międzyreligijnego na Bliskim Wschodzie.
Po wygłoszeniu konferencji wręczono dyplomy słuchaczom kursów o encyklice Fratelli tutti oraz o „dziennikarstwie i etyce”. Z kolei fr. Raffaele DI MURO i s. Daniela DEL GAUDIO otrzymali certyfikaty przynależności do Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. W ramach podziękowania za obecność podarowano pamiątkowe tablice abp. Pierbattista PIZZABALLA i kard. Fernando FILONI.
Spotkanie zakończyło się słowami podziękowania fr. Carlosa TROVARELLI skierowanymi do abp. PIZZABALLA, który został przyjęty nie tylko jako patriarcha, ale przede wszystkim jako brat, przypominający wszystkim franciszkanom o zobowiązaniu do bycia świadkami „braterstwa” w sercu Kościoła.

Fr. Roberto LIGGERI

Tutaj można pobrać w języku włoskim tekst konferencji abp. Pierbattisty PIZZABALLA >>>