Wezwania autorstwa Serafickiego Ojca rozpoczęły liturgię otwarcia Kapituły nadzwyczajnej Prowincji Serafickiego Ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol). Obrady, w dniach 14-16 listopada 2018 roku, były realizacją wniosku Kapituły prowincjalnej zwyczajnej, która odbyła się w lipcu br. w Paestum. Kapituła odbyła się pod hasłem „Pieśń nową śpiewajcie Panu, wszystkie krainy”

Zainteresowanie zakonu losami prowincji wyrażała obecność Ministra generalnego fr. Marco TASCA, prokuratora generalnego fr. Maurizio DI PAOLO oraz asystenta generalnego FIMP fr. Joaquìn AGESTA CUEVAS.
Kapituła była doświadczeniem braterskiej wspólnoty, przeżywanym w klimacie modlitwy liturgicznej, pracy w grupach roboczych, wspólnych posiłków i czasu odpoczynku, ale także w ramach kolegialności formułowanych i przyjętych propozycji, które ukierunkowują przyszłość prowincji.
Sprawozdanie wprowadzające, zaprezentowane przez ministra prowincjalnego fr. Cosimo ANTONINO, dostarczyło bardzo pożytecznego materiału dla ojców kapitulnych, przedstawiając: dzieła prowincji (Radio „Kolbe”, Centrum liturgiczne, czasopisma), kryteria rozeznawania (życie braterskie, duszpasterstwo, historia, dziedzictwo, plany) oraz projekty do wzmacniania i realizowania jako wspólnota prowincjalna.
Wśród projektów znalazły się: ośrodek – ewangelizacyjny w Benevento, duszpasterstwa młodzieży w Montella, kulturowy w San Lorenzo, animacji powołaniowej i formacji w Nocera, duchowości w Ravello. Szczególny nacisk będzie położony na animacje parafialną przy klasztorze Niepokalanej w Vomero i w „Domu Caritas” przy Małej Pompei. Zostaną też uwzględnione wskazania zawarte w nowych Konstytucjach zakonu: animacja maryjno-kolbiańska (prawdopodobnie we współpracy z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbe, które odchodzą z domu w Mondragone, zamierzają pozostać w Kampanii).
Wnioski podsumowujące, poddane dyskusji i zatwierdzone, dotyczą: 1) w ramach „nowej ewangelizacji” utworzyć w Benevento ośrodek, który będzie zarządzał centrum liturgicznym i miał do dyspozycji wszelkie potrzebne narzędzia, takie jak czasopism, radio i inne; 2) rozwój dzieła prowincji przy Małej Pompei, jako „Dom caritas”, w ramach pomocy rodzicom małych dzieci przebywających w szpitalu („Santobono”) udzielając im gościnności, bo takiej potrzebują.
Jeśli chodzi o praktyczną realizację wniosków, kapituła zdecydowała udzielić mandatu prowincjałowi i jego definitorium, z możliwością zmiany obsady personalnej klasztorów, w zależności od zaistniałych sytuacji, a także – jeśli to będzie konieczne – do zamknięcia niektórych klasztorów.
Wśród innych informacji szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: film przygotowany przez fr. Paolo GALANTE dotyczący działalności w Montella (AV), która stała się faktycznie „Wyspą franciszkańską”; szczegółowa relacja fr. Giuseppe CAPPELLO z działalności Radio Kolbe („Inne radio”); inspirujące inicjatywy „In… canto” zaprezentowane przez fr. Gennaro BECCHIMANZI.
Obrady kapituły zakończyła wspólna fotografia.

Friar Joaquìn AGESTA CUEVAS