1 września 2018 r. w Niepokalanowie zostało zainaugurowane Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój na Świecie.

Od tego czasu, liczni wierni, dzień i noc, nawiedzają Kaplicę Wieczystej Adoracji i zatrzymują się na dłuższy czas na modlitwę przed ołtarzem-monstrancją „Gwiazda Niepokalanej”, który został poświęcony 29 sierpnia 2018 r. w Watykanie przez Ojca Świętego FRANCISZKA. System monitorowania wskazuje, że miesięcznie odwiedza kaplicę średnio 30-40 tysięcy osób. Jest to bez wątpienia przyczyną naszej radości, ale też i duszpasterskiej troski.
Zainspirowani postawą naszego świętego Patriarchy, św. FRANCISZKA z Asyżu, który w 1216 r. poprosił Ojca Świętego o udzielenie odpustu dla tych, którzy przychodzili do Porcjunkuli, zauważyliśmy potrzebę wyjścia naprzeciw licznym pielgrzymom, aby za św. Franciszkiem „posłać wszystkich do nieba”. 14 stycznia 2019 r. wystosowałem do Stolicy Apostolskiej stosowne pismo, na które zadziwiająco szybko otrzymaliśmy odpowiedź. W dekrecie J. Em. Kard. Mauro PIACENZA, Penitencjarza Większego, z dnia 5 lutego 2019, podane jest, że łaska odpustu udzielona została tym, „którzy ze szczerym żalem za grzechy, po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie i przed ołtarzem, nazwanym Gwiazdą Niepokalanej, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać będą, kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego”.
Jednocześnie, Penitencjaria Apostolska wyszła naprzeciw wszystkim wiernym, którzy z powodu podeszłego wieku, choroby lub z innej ważnej przeszkody nie mogą pielgrzymować: także oni mogą zyskać ten odpust, jeżeli „wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki, oraz mając przed sobą jakikolwiek wizerunek o tematyce eucharystycznej, duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu”.
Zachęcam braci do propagowania tego świętego miejsca i związanych z nim kultu eucharystycznego i modlitwy o pokój i zapraszam wszystkich do nawiedzenia Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie.

Fr. Wiesław PYZIO,
Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce