Od jakiegoś czasu Zakon modli się i rozważa możliwość otwarcia misji franciszkańskiej w Nigerii. Ta potencjalna misja nigeryjska była często przedmiotem dyskusji na posiedzeniach AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), na spotkaniach sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej (w porozumieniu z różnymi prowincjami) i na obradach definitorium generalnego.

W celu głębszego zbadania tej kwestii został wyznaczony zespół, składający się z asystenta generalnego AFCOF fr. Anthony Bezo KUTIERO i sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej fr. Dariusza MAZURKA, którym powierzono zadanie odwiedzenia Nigerii i nawiązanie kontaktu z niektórymi miejscowymi biskupami, aby mieć jaśniejszą wizję dalszych działań. Ze względu na pewne trudności, tylko asystent generalny mógł odbyć podróż.
Fr. Anthony przybył do Nigerii 19 kwietnia 2021 r. Odwiedził różne miejsca, jak uniwersytet dominikanów w Ibadan, gdzie większość zakonników z południowego regionu Nigerii podejmuje studia filozoficzne i teologiczne. 21 kwietnia spotkał się z bp. Peter Kayode ODETOYINBO, ordynariuszem diecezji Abeokuta. Podczas spotkania przekazał biskupowi list od ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, w którym wyraził zamiar pogłębienia znajomości Kościoła w Nigerii i zbadania możliwości ustanowienia tam obecności franciszkańskiej. Biskup wyraził radość i gorące pragnienie, aby nasi zakonnicy byli obecni w jego diecezji. Podziękował za wzięcie pod uwagę jego „małej diecezji” i obiecał dać pisemną odpowiedzieć. Następnie biskup przekazał asystentowi film o diecezji Abeokuta i kopię swojego listu pasterskiego z 2018 r. pt. Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę. Zachęcił do przestudiowania materiałów, aby dobrze poznać aktualny obraz diecezji.
Warto przypomnieć, że wizyta została zaplanowana razem z kapucynami z Nigerii, którzy ułatwili spotkanie z biskupem oraz zorganizowali wszystkie podróże i zakwaterowanie. Kapucyni mają nadzieję, że nasi współbracia będą mogli dołączyć do nich w Nigerii. Niech Pan Bóg doprowadzi ten projekt do skutku.

Fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny AFCOF