6 października 2022 r. fr. Phillip Chola MULENGA z prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii obronił pracę doktorską w Instytucie Pastoralnym „Redemptor Hominis” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Praca doktorska nosi tytuł A history of evangelisation encounter between the franciscan conventuals and the ethnic bemba people of Zambia (1930-2020).
Rozprawa, opracowana w pięciu rozdziałach, przedstawia historię franciszkańskiej ewangelizacji wśród ludu Bemba w Zambii. Rozpoczyna się od narracyjnej analizy życia św. Franciszka, jego duchowości i charyzmatu, ukazując jego szczególny sposób ewangelizacji, żywy do dziś. Następnie opisuje pierwszą europejską obecność franciszkańską w Rodezji Północnej (dzisiejsza Zambia) wraz z jej inkulturacją i ekspansją, zwłaszcza w miejscach bardzo odległych i niedostępnych.
Praca doktorska odsłania też zmianę w duchowości i mentalności ludu Bemba, jak podkreśla autor, gdy stwierdza: „Zambia zaczęła tętnić życiem”. Nie ma wątpliwości, że wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie doktoratu odzwierciedlają wielką posługę ewangelizacyjną i obecność Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Zambii, co musi być kontynuowane.
Wspólnota klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie („Vigna Antoniana”) jest dumna z tego kolejnego kroku na drodze formacji intelektualnej fr. Phillip Chola MULENGA, czwartego współbrata, który ukończył studia doktoranckie w 2022 r. I życzy mu dalszych osiągnięć w służbie dla Kościoła i Zakonu.

Fr. Cesar ORTÍZ GONZÁLEZ