W niedzielę 14 listopada 2021 r., o godz. 11, w bazylice św. Antoniego w Padwie odbędzie się uroczystość upamiętniająca czcigodnego sługę Bożego fr. Placido CORTESE, redaktora Messaggero di Sant’Antonio (Posłaniec św. Antoniego), który w czasie II wojny światowej – w porozumieniu z przedstawicielami ruchu oporu i z pomocą sprawdzonych współpracowników i współpracowniczek – zdołał uratować i ocalić setki osób prześladowanych przez nazistowski faszyzm (Słoweńców i Chorwatów internowanych w obozach koncentracyjnych, Włochów, Żydów, żołnierzy alianckich).

Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót w dniu 30 sierpnia 2021 r. upamiętnienie śmierci fr. Placido CORTESE, która przypada w połowie listopada, ma w tym roku na celu wyrażenie serdecznego hołdu nowemu czcigodnemu słudze Bożemu.
Zaangażowanie tego młodego zakonnika, urodzonego w 1907 r. w Cres (obecnie Chorwacja), pociągnęło za sobą daleko idące konsekwencje: pojmanie przez nazistów, brutalne tortury i śmierć w Trieście w listopadzie 1944 r. z rąk gestapo, które nie potrafiło złamać jego heroicznego milczenia.
Podczas uroczystości zostanie wspomniana także Maria Cristina CELLA MOCELLIN, matka rodziny, która razem z fr. CORTESE została ogłoszona czcigodną sługą Bożą przez papieża Franciszka. Obecni będą również niektórzy z jej krewnych.
W obu przypadkach chodzi o „oddanie życia”, aby ratować innych. Połączenie ich w jednym wspomnieniu jest znaczące dla Kościoła lokalnego i dla braci mniejszych konwentualnych posługujących przy bazylice św. Antoniego, ponieważ obie sprawy beatyfikacyjne dotyczą, choć w różny sposób, diecezji padewskiej.
Z tej szczególnej okazji wikariusz generalny diecezji padewskiej ks. Giuliano ZATTI będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. w niedzielę 14 listopada 2021 r. o godz. 11 w papieskiej bazylice św. Antoniego w Padwie.
Na zakończenie liturgii ks. ZATTI i inni obecni koncelebransi udadzą się do miejsca upamiętniającego czcigodnego sługę Bożego Placido CORTESE na chwilę modlitwy o wyniesienie go na ołtarze. Teraz, gdy Kościół wypowiedział się w sposób autorytatywny o heroiczności cnót praktykowanych przez fr. CORTESE, należy mieć nadzieję, że wielu wiernych będzie wznosić gorące modlitwy do Boga o łaski za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego, aby wkrótce mogła nastąpić jego upragniona beatyfikacja.

Biuro prasowe – Messaggero S. Antonio Editrice