W dniach 25-29 kwietnia 2022 r. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Stambule (Turcja) odbyła się druga część kapituły zwyczajnej kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

Obrady drugiej części kapituły rozpoczęły się wieczorem 25 kwietnia. Byli obecni wszyscy bracia z kustodii, a ponadto wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN i minister prowincjalny prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii fr. Damian-Gheorghe PATRAŞCU.
Na początku wikariusz generalny wygłosił konferencję duchową na temat poczucia przynależności rozumianego na różnych poziomach (psychologicznym, duchowym i wspólnotowym). Następnie na posiedzeniu plenarnym i w grupach dyskusyjnych omówiono projekt czteroletniego planu kustodii, noszącego tytuł Stare bukłaki dla nowego wina. Z Maryją z pustyni Meriba na wesele w Kanie Galilejskiej. Wytyczne orientacyjne na czterolecie 2022-2026 to: a) życie duchowe i tożsamość; b) wspólnota braterska i przynależność a formacja; c) ewangelizacja i duszpasterstwo a spojrzenie misyjne.
28 kwietnia wybrano nowych gwardianów i przewodniczących komisji oraz powierzono inne obowiązki kustodialne. Nowi gwardiani to: fr. Lucian ABALINTOAIEI – klasztor Büyükdere w Stambule, fr. Michał SABATURA – klasztor Beyoğlu w Stambule, fr. Roger KOUYOUMDJI – klasztor w Sin-el-Fil (Liban), fr. Elias MARSWANIAN – klasztor w Zahle (Liban).
W trakcie kapituły, 27 kwietnia, podczas uroczystych nieszporów, kustosz fr. Anton BULAI i jego kolega ze studiów seminaryjnych fr. Silvestru BEJAN świętowali jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W uroczystości wzięli udział ojcowie kapitulni, dwóch przedstawicieli delegatury prowincjalnej w Bułgarii (fr. Atanazy SULIK i fr. Jarosław BARTKIEWICZ), a także prawosławny metropolita Chalcedonu Emmanuel ADAMAKIS jako przedstawiciel ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, nuncjusz apostolski w Turcji abp Marek SOLCZYŃSKI, wikariusz apostolski Stambułu bp Massimiliano PALINURO, arcybiskup Izmiru Martin KMETEC OFMConv, wikariusz apostolski Bejrutu bp César ESSAYAN OFMConv.
Dulcis in fundo: wspaniała kolacja przygotowana przez wspólnotę klasztorną św. Antoniego w Stambule i nader wymowne z ekumenicznego punktu widzenia słowa metropolity Emmanuela ADAMAKIS.

Fr. Roger KOUYOUMDJI