W dniach 20-28 września 2019 r. po raz pierwszy nowy asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN odwiedził kustodię prowincjalną Wschodu i Ziemi Świętej i jej cztery klasztory: dwa w Libanie i dwa w Turcji.

Przybycie do Bejrutu zbiegło się z zakończeniem dorocznych rekolekcji dla wszystkich braci, które prowadził fr. Tomasz SZYMCZAK.
W Sin El Fil w Libanie odbyło się miłe spotkanie z „prawdziwym cedrem”, fr. Massimiliano CHILIN, pochodzącym z Padwy, mającym 96 lat (z czego 53 spędził w kustodii), będącym żywą pamięcią naszej obecności w tym kraju. Obok niego pierwszy uczeń, 80-letni fr. Jalil HADAYA, wywodzący się z Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego, a następnie młodzi współbracia: wikariusz kustodii i proboszcz fr. Roger KOUYOUMDJI (pochodzenia libańskiego), gwardian fr. Felician TAMAŞ i fr. Gheorghe-Vasile TAMAŞ (Rumuni). W sumie pięciu braci wieloma inicjatywami duszpasterskimi i kulturalnymi animuje żywotną wspólnotę chrześcijańską w Sin El Fil, tak bardzo związaną z patronem, św. Antonim z Padwy. Podczas zatrzymania się w Bejrucie miało miejsce spotkanie ze współbratem biskupem fr. César ESSAYAN. W Zahle odbyła się wizyta we wspólnocie św. Franciszka z Asyżu, powstałej w 2010 r. jako drugi klasztor w Libanie. Gwardianem jest Rumun fr. Iosif-Florin PETRILA, Libańczycy to wikariusz i proboszcz fr. Elias Paolo MARSWANIAN i fr. Khalil EL KHOURY. Posługa tych braci wobec bardzo niewielkiej liczby parafian i chrześcijan polega przede wszystkim na byciu obecnością pokorną wśród muzułmanów i na animowaniu charytatywnej pracy społecznej na rzecz uchodźców i najbiedniejszych, do czego mocno przyczynia się Caritas Antoniana. W pobliżu klasztoru jest pustelnia św. Klary, przekazana przez pewnego dobrodzieja, będąca miejscem do duchowego wytchnienia, co związane jest z naszym charyzmatem.
W Istambule w Turcji fr. Giovanni odwiedził wspólnotę klasztoru św. Antoniego z Padwy, którą tworzą: kustosz fr. Anton BULAI, gwardian fr. Iulian PIŞTA, proboszcz fr. Iosif ROBU (wszyscy z prowincji rumuńskiej), fr. Michał SABATURA i fr. Andrzej DYLEWSKI (z prowincji warszawskiej). Wraz z kustoszem udaliśmy się do domu dla osób starszych prowadzonego przez siostry zakonne, gdzie od kilku miesięcy przebywa inny członek wspólnoty, fr. Luigi IANNITTO, mający 98 lat i pochodzący z Abruzji we Włoszech.
Z kolei nastąpiła wizyta we wspólnocie Świętej Maryi (Büyükdere), składającej się z trzech braci: gwardian fr. Martin KMETEC (Słoweniec), sekretarz kustodii i tureckiej konferencji episkopatu fr. Lucian ABALINTOAIEI, fr. Mihăiţă HERCIU (wszyscy z Rumunii). Obecnie nasi bracia posługują niewielu wiernym przy naszym kościele Narodzenia NMP, łącząc tę posługę z działalnością na rzecz kultury (tłumaczenia, drukowanie, rozprowadzanie publikacji).
Należy podziękować wszystkim braciom z kustodii za okazane braterskie przyjęcie. Oby potrafili oni docenić obecność i służbę w tej części świata, która spogląda na Wschód, gdzie Franciszek, pielgrzym pokoju, spotkał sułtana 800 lat temu.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP