W czwartek 8 lutego 2018 r. w ramach prywatnej ceremonii w sali rektoratu Uniwersytetu Padewskiego prezydent Republiki Sergio MATTARELLA wręczył zakonnikom z bazyliki Świętego (Padwa) złoty medal za zasługi cywilne, przyznany słudze Bożemu fr. Placido CORTESE OFMConv (1907-1944), dyrektorowi „Posłańca św. Antoniego”, który podczas ostatniej wojny światowej niestrudzenie poświęcał się, aby ratować i pomagać więźniom politycznym, internowanym, prześladowanym Żydom.

Zaangażowanie humanitarne kosztowało naszego współbrata tortury i śmierć zadaną przez nazistowskie gestapo.
Oto motywacja przyznania medalu pamięci, zamieszczona w dokumencie pergaminowym przekazanym zakonnikom wraz ze złotym medalem: „Podczas drugiej wojny światowej i w okresie ruchu oporu dyrektor «Posłańca św. Antoniego» z nadzwyczajnym zaangażowaniem charytatywnym i pomimo znacznego ryzyka osobistego poświęcił się na rzecz więźniów internowanych w pobliskim obozie koncentracyjnym, dostarczając im żywność, ubrania i pieniądze. Po 8 września 1943 r. wstąpił do tajnego ugrupowania związanego z ruchem oporu, pomagając w ucieczce za granicę licznym obywatelom żydowskim i żołnierzom alianckim, załatwiając im fałszywe dokumenty. Za tę działalność został w 1944 r. aresztowany i osadzony w więzieniu w Trieście, z którego już nigdy nie wrócił. Świetlany przykład najwyższych wartości chrześcijańskich i poświęcenia w służbie społeczeństwu obywatelskiemu. 1942-1944 – Padwa” (por. Alberto FRISO, „Posłaniec św. Antoniego”, 8 lutego 2018 r.).
Proces beatyfikacyjny sługi Bożego fr. Placido CORTESE znajduje się już na etapie rzymskim i obecnie, po przebadaniu sprawy w komisji historycznej, oczekuje na dyskusję w komisji teologicznej.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy i wypraszania wstawiennictwa sługi Bożego fr. Placido, aby jak najprędzej mógł być wyniesiony do chwały ołtarzy.

Fr. Damian PĂTRAȘCU, postulator generalny