Doroczne posiedzenie Federación América Latina Conventuales (FALC) odbyło się w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2023 r. w domu rekolekcyjnym „Tupãrenda” w Ypacaraí w Paragwaju.

W całym spotkaniu uczestniczył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, który wygłosił wstępną konferencję duchową na temat konieczności dostosowania się do Ewangelii, aby stać się autentyczną wspólnotą misyjną.
Oprócz przełożonych wyższych z Ameryki Łacińskiej obecni byli także ministrowie prowincjalni prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB oraz prowincji Matki Bożej z Montserrat w Hiszpanii fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN.
O stronę formacyjną spotkania zatroszczyli się: asystent generalny FALC fr. Rogério PEREIRA XAVIER, delegat generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia fr. Michael Joseph LASKY (online).
Minister prowincjalny prowincji św. Franciszka w Brazylii fr. José Hugo da Silva SANTOS, a także kustosz kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO, połączyli się online. Z kolei jako gość przybył fr. Andrew MARTINEZ z delegatury prowincjalnej z południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i terytoriów przygranicznych. Pozostali ministrowie, kustosze i delegaci z 16 jurysdykcji uczestniczyli osobiście w spotkaniu, które przebiegało w braterskiej, świątecznej i uduchowionej atmosferze.
Wszyscy członkowie zgromadzenia FALC włączyli się w obchody 30-lecia obecności franciszkańskiej w Paragwaju, a ponadto odwiedzili trzy placówki delegatury (Asunción, Areguá i Guarambaré). Udali się również z pielgrzymką do narodowego sanktuarium „Matki Bożej od Cudów” w Caacupé.
Podczas obrad federacja FALC w duchu pokory oceniła swoją przebytą drogę i swoją odpowiedź ewangeliczną, dostrzegając cienie, uznając osiągnięcia, projektując z nadzieją rozwój charyzmatu zakonnego na kontynencie i podejmując zobowiązanie do wzmocnienia więzi wzajemnej współpracy, aby bardziej zespolić istniejące jurysdykcje.

Fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, sekretarz FALC